fbpx

На началната страница се визуализират няколко уйджета (прозореца), в които получавате информация за :

Започнати операции – списък с всички започнати търговски операции като рекламации, ревизии и т.н.

Търси документ по баркод – системата създава свои вътрешни баркодове и този уйджет дава възможност за откриване на документ в стопанството по баркод.

Последни операции – списък с последните операции направени в това стопанство.

Просрочени плащания – списък с неплатени или частично платени операции (опционално на база на настройки)

Стоки с количества под минималните – при въведено минимално количество програмата алармира когато стойностите преминат тази граница.

Артикули с изтичащ срок на годност – при въведен срок на годност в доставка програмата извежда списък с всички артикули , чиито срок на годност наближава да изтече.

Артикули с текуща продажна цена по – ниска от доставната

Извършени продажби с по – ниска продажна цена от доставната

Оборот по оператори – Информация за вчерашен и днешен оборот

Баланс по сметки

Документи и връзки – Списък с полезна за клиента информация

Ако не виждате , част от описаната по – горе информация това означава , че нямате достъп до нея с потребителя , с който сте влезнали в системата.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация