fbpx
Нова продажба

При старт на нова продажба се появява прозорец, в който трябва да изберете касов апарат. Следва въвеждане на информация за продажбата. Разгледайте снимката.

Легенда :

1. Информация за клиент – непопълнена информация по подразбиране . След печат – касов бон при избран метод на плащане в брой(могат да се добавят допълнителни плащания след настройки и програмиране на фискалното устройство)

2. С документ от типпо подразбиране програмата избира стокова разписка. Имате възможност да избирате между няколко опции. Когато клиента иска фактура от тук ще изберете вид на документ. При избрана фактура и метод на плащане в брой програмата ще изпрати информация към ФУ и ще се разпечата касова бележка с номер на фактура и тотал на сделката. При избрана авансова фактура и метод на плащане в брой ще се разпечата касов бон с авансово плащане

3. Уникален номер генериран от системата

4. Възможност за избор на цена , на която да продадете артикул. Тази цена се визуализира в полето цена на артикул в точка 10.

5. При избор се показва колона с крайна цена на ред – виж точка 10

6. Продажба в границите на Европейския съюз. Цените се зареждат с нулева данъчна ставка. 7. Падащо меню с основания , който се визуализират във фактурата.

8. Бутон скрий / покажи полета

9. Информация за продавач

10. Поле за въвеждане на артикул. Информацията може да се въведе ръчно или с баркод скенер. Възможност за въвеждане на отстъпка като процент или като сума. Ако артикулът е с партидни номера се активира колоната Партида с възможност за избор на определена партида. Червеният хикс в края на реда изтрива въведения артикул. След изтриване тази операция се запазва в справките за НАП.

11. Добавяне на ред – добавя нов артикул в продажбата

12. Възможност за импортиране на продажба. Файлът трябва да отговаря на няколко изисквания, за това моля ползвайте за шаблон примерния файл

13. Въвеждане на отстъпка на цялата операция под формата на процент или точна сума

14. Избор на плащане . В зависимост от настройките на стопанството и права за достъп на потребителя тук се визуализират всички методи на плащане. В зависимост от типа на операцията и възможността или невъзможността за разсрочени плащания на избрания контрагент имате възможност (или нямате) да въведете цялата сума или да се плати частично

15. Получавате информация за Тотал на операцията , ДДС на сделката и данъчната основа

16. Отключва смесени плащания т.е. повече от един метод на плащане в една продажба

17. Въвеждате на допълнителна информация за продажбата , която може след това да се изведе във фактурата

18. Информация за клиента ( фирмата ) и дата , която се отразява в колона „Дата“ в списъка с продажби. Препоръчително е да не се сменя тази дата, защото плащането, ако е през касовия апарат влиза в момента на продажбата , а самата продажба влиза в Уеб с датата посочена от потребителя. Това води до разминаване на справките от I-CASH (финансови справки и справки по продажби) и ФУ.

19. Информация за подготвящия сделката. Ако има въведен Подпис на фактури (идентификационен шифър) той ще се визуализира тук.

20. Имате три бутона в края на продажбата. Първият „Изтрий“ ще премахне цялата информация въведена от вас до момента в продажбата. Надписа на втория бутон в зависимост от избрания тип документ на продажбата се променя , но служи за финализиране на операцията и третия бутон запазва операцията като неплатена.			

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация