fbpx
3.09 List of Customers


Connection URL

TEST URL  http://nap.dev.icash.bg/clientapi/v1/get-contragents
( AL ) PRODUCTION URL  https://v1.icash.al/clientapi/v1/get-contragents
( BG ) PRODUCTION URL https://v5.icash.bg/clientapi/v1/get-contragents

 

POST REQUEST

Param Description Field type Required
api_key API Key String YES
nonce Nonce Integer YES
signature Signature String YES
ses Session indentificator String YES
ContragentID Indentificator Integer No/YES
ContragentName Customer company  name String(100) No/YES
ContragentType Customer type ENUM(CLIENT, SUPPLIER) No/YES
ContragentBarcode Barcode String(20) No/YES
ContragentTaxNum Tax number String(15) No/YES
ContragentActive Active status ENUM(0,1) No/YES
sort Srot field String No
order Order type ENUM(ASC,DESC)

Default ASC

No
offset offset Integer

Default 0

No
count count Integer(MAX 100)

Default 10

No

 

JSON response on success

Param Description Field type Required
nonce Nonce from request Integer YES
status Request status Integer

1 – successful

YES
data Result result YES

 

Structure of type “result”

Param Description Field type Required
TotalRecords Count of total records Integer YES
Data Array customers Array of contragent YES

 

Structure of type “contragent”

Param Description Field type Required
ContragentID Indentificator Integer YES

ContragentName

Company name String(100) YES

ContragentType

Type client,supplier SET(CLIENT, SUPPLIER) YES

ContragentBarcode

Barcode String(20) YES
ContragentTaxNum Company Tax number String(15) YES

ContragentVatRegistered

Is tax registered ENUM(0,1) YES

ContragentVatNum

VAT number String(15) YES

ContragentMOL

Person name String(60) YES
ContragentAllowPartPays Allow partly pay ENUM(0,1) YES
ContragentForbidSupplies Forbid delivery ENUM(0,1) YES
ContragentForbidSales Forbid sale ENUM(0,1) YES
ContragentActive Status ENUM(0,1) YES
ContragentPhone Phone String(20) YES
ContragentMobile Mobile phone String(20) YES
ContragentEmail email String(75) YES
ContragentCreateDate Creation date and time YYYY-MM-DD HH:MM:SS YES
ContragentAlbaniaTaxNumType Contragent type string

 

Example:

{
    „nonce“: „1553001733“,
    „status“: 1,
    „data“: {
        „TotalRecords“: 57,
        „Data“: [
            {
                „ContragentID“: 25,
                „ContragentType“: „CLIENT,SUPPLIER“,
                „ContragentBarcode“: „115825956“,
                „ContragentName“: „Invest Holding Ltd.“,
                „ContragentVatRegistered“: 1,
                „ContragentAllowPartPays“: 1,
                „ContragentTaxNum“: „115825956“,
                „ContragentMOL“: „Jhon Smith“,
                „ContragentMobile“: „“,
                „ContragentEmail“: „“,
                „ContragentContactName“: „“,
                „ContragentForbidSupplies“: 0,
                „ContragentForbidSales“: 0,
                „ContragentActive“: 1,
                „ContragentCreateDate“: „2013-03-20 11:24:03“
                „ContragentAddress“: „New York, P.O. 2454“,
                „ContragentVatNum“: „“,
                „ContragentCountryID“: 34,
                „ContragentCountry“: „USA”,
ContragentAlbaniaTaxNumType” =>’’NUIS”
            },
            {
                „ContragentID“: 26,
                „ContragentType“: „CLIENT,SUPPLIER“,
                „ContragentBarcode“: „123578950“,
                „ContragentName“: „Agent Express Ltd.“,
                „ContragentVatRegistered“: 1,
                „ContragentAllowPartPays“: 1,
                „ContragentTaxNum“: „123578950“,
                „ContragentMOL“: „Jonatan `Deo“,
                „ContragentMobile“: „087654321“,
                „ContragentEmail“: „“,
                „ContragentContactName“: „“,
                „ContragentForbidSupplies“: 0,
                „ContragentForbidSales“: 0,
                „ContragentActive“: 1,
                „ContragentCreateDate“: „2013-03-20 11:25:33“,
                „ContragentAddress“: „Tirana, Slavianska Str.“,
                „ContragentVatNum“: „L123123432N“,
                „ContragentCountryID“: 34,
                „ContragentCountry“: „Albania”,
ContragentAlbaniaTaxNumType” =>’’NUIS”
            }
        ]
    }
}

 

JSON response on unsuccess

Param Description Field type Required
nonce Nonce from request Integer YES
status Request status Integer

0 – unsuccess request

YES
error_message Error Description String YES

 

Example:

{
    „nonce“: „1552990901“,
    „status“: 0,
    „error_message“: „Session expired“
}

 

Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори