Блог
Научавайте първи

Научавайте първи най-новите добавени функционалности към i-cash. Следете за нови неща, които ще са полезни за бизнеса Ви.

Задължително ли е ползването на СУПТО

Какво ни задължава да ползваме СУПТО ?

Добавено: 30.12.19, 07:43

Вероятно и вие, като много други собственици на бизнес, се питате дали е задължително да използвате софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО).

Краткият отговор на този въпрос е „не“, но трябва да се съобразите с редица изискания, зададени от НАП.

 

Плащане по банков път

Ако плащанията се реализират единствено по банков път, не ви е необходим софтуер за управление на продажбите. Дори и една продажба в брой обаче ви задължава да използвате СУПТО.

 

Работа с касов апарат

Позволено е да реализирате продажби само с фискално устройство, ако:

  • в обекта ви сметката се приключва незабавно;

  • касовата бележка отговаря на изискванията, описани по-долу:

 

26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 (видове закупени стоки и услуги)“.

 

Забранено е да маркирате „други“ и „разни“ вместо наименованието на стоката/услугата.

 

Реализирането на продажби по подобен начин изисква ръчно въвеждане на кодове на всеки артикул/услуга. Възможно е това да доведе до затруднения.

Софтуерът улеснява извършването на операциите. Ако се колебаете дали да използвате СУПТО, разгледайте пакетите, които предлагаме, за да разберете доколко всеки от тях отговаря на потребностите на вашия бизнес.