fbpx
Интеграция с онлайн магазин


Имате онлайн магазин? В днешната статия ще научите как да интегрирате вашия онлайн магазин с търговски и складов софтуер I-CASH. 

Интеграция с онлайн магазин? Откъде да започнете?

Интеграцията на онлайн магазин започва с първа стъпка – създаване на Ваше складово стопанство в I-CASH. Моля попълнете регистрационната форма на сайта. Ще получите мейл със данни за достъп, които включват номер на вашето стопанство и генерирани потребители с точно определени права и пароли. Създаването на складово стопанство през регистрационната форма активира ваш акаунт с едномесечен достъп.

Забележка : За да получите достъп до интеграция с онлайн магазин моля пишете мейл в свободен текст на support@icash.bg, за активация на достъп до настройки на онлайн магазини.

След като вече имате създадено складово стопанство и имате достъп до настройките на модул онлайн магазин трябва да инсталирате плъгина (линк има в статията) за връзка с API importer I-CASH (по вариант 2 по схеми – електронни магазини ). Плъгина се инсталира по стандартния за WordPrss начин с ъплоад на ZIP файл.

След инсталация и активация на плъгина навигирате до wooCommerce – Настройки – Разширени – Rest API. Трябва да се добави ключ с потребител с права за Четене и Писане.

api key woo

Данните от този ключ трябва да се въведат в I-CASH – Настройки – Други – Онлайн магазин. Виж снимката долу.

Настройки онлайн магазин

Легенда:

 1. Потребителски ключ – генериран от API на WooCommerce

 2. Секретен ключ – генериран от API на WooCommerce

 3. В зависимост от версията на Woocommerce . За повече информация – https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/#introduction

 4. Версия – в горе посочения линк ще получите информация

 5. Списък на всички обекти в складовото стопанство – в ICASH могат да бъдат активирани няколко обекта, към които да има „закачени“ касови апарати или да работят само по банков път. Когато интегрираме онлайн магазин не е задължително към обекта да има „закачен“ касов апарат, ако в онлайн магазина се ползват само безкасови плащания.

 6. Домейн на онлайн магазина

 7. Задаване на интервал (в минути), през който крона да обхожда базата и да синхронизира при направени промени : цени, складови количества и имена на артикули.

 8. При пуснат касов модул тук се визуализират всички касови апарати въведени в складовото стопанство. Можете да ги видите в ICASH в меню Настройки – Фирма – Касови апарати (физически).

 9. Списък с всички банкови сметки въведени в номенклатурите на ICASH

 10. Избор на плащания в онлайн магазина , за които клиента на онлайн магазина плаща и доставка . Създава се услуга в ICASH с цена зададена от администратор на онлайн магазина

 11. Тук ще се визуализират всички видове плащания активирани в WooCommerce

 12. Плащане „Банков превод“ – при избор от страна на клиента на този вид плащане в онлайн магазина Icash ще генерира уникален номер на продажбата, но няма да принтира бележка.

 13. Плащане „Наложен платеж“ – при избор от страна на клиента на този вид плащане в онлайн магазина Icash ще разпечати бележка.

  Забележка: ако не е обвързано плащането в Woo с плащане в Icash, поръчката ще влиза в Icash със статус „Отворена“. Ако е обвързано плащането, поръчката ще влиза със статус „Приключена“.

 14. Плъгинът поддържа два статуса, като се създава „кука“ (куката се създава след избор на бутона Старт) и можете да я видите в настройки – разширени – webhooks на woocommerce. Когато е активна куката поръчките „влизат в I-Cash“. Когато е на пауза (спряна) поръчките влизат в админ панела на WooCommerce , но не се отразяват в I-Cash.

Допълнителни настройки

 • Електронна касова бележка – Ако фискалното устройство е програмирано за работа с електронен магазин, то при маркиране на това поле софтуера ще изпрати касова бележка в електронен формат на посочен мейл на клиента след направена покупка от онлайн магазина. Повече информация за електронната касова бележка можете да получите в блога на този адрес.

 • Автоматично генериране на фактура при продажбата – ако е маркирано това поле, софтуера ще генерира фактура към всяка една продажба в Icash

 • Автоматичен мейл при генериране на фактура – ако е маркирано това поле ще се изпраща автоматичен мейл с фактура на клиента

 • Прехвърляне на имената на артикулите от Woo в Icash – това поле е за клиенти, които желаят имената на артикулите в двете платформи да са различни т.е. синхронизация само по SKU номер.

 • Запис на липсващ артикул в Icash, намиращ се в продажбата – Не задължително синхронизиране на артикулите. Артикула от Woo се записва в базата след направена поръчка.

 • Синхронииране(Woo) на такъв артикул с количества в Icash – синхронизиране на количества на артикулите посочени в горната точка

забележка : куката се активира и деактивира от бутона старт/стоп в настройки на I-Cash.

забележка : крон обхожда всички поръчки в woocommerce и изпраща всички поръчки в статус „Обработка“ към I-Cash.

Въвеждате двата ключа от потребителя във WooCommerce. Избирате Api type и Api version. Избирате обекта, в който ще влизат поръчките като продажби в ICASH. Въвеждате адреса на онлайн магазина, в полето интервал за синкване (Syncinterval) въвеждате единица. Избирате касата през която ще минават плащанията и начина на плащане по банков път с коя сметка е обвързан (тези номенклатури трябва предварително да са подготвени във вашето складово стопанство). Последните две колони са свързани с видовете плащания, кой са в брой и изискват касова бележка и кои са по банков път и не изискват принтиране на фискален бон. Тези плащания са индивидуални за всеки един клиент и зависят от настройките подготвени в WooCommerce и видовете плащания в ICASH.

След като запазите вече можете да прехвърлите информацията от онлайн магазина в I-CASH.

Вариант 1: ЗАПИС НА ГРУПИТЕ ОТ МАГАЗИНА В I-CASH

Трябва да подготвите артикулните групи по аналог с категориите в Онлайн магазина (Стоки – артикулни групи – Добави артикулна група).След като създадете дубликат на всяка една категория от Вашия онлайн магазин : Навиграте до Стоки – Онлайн магазин – Артикулни групи. Избирате бутона „Прехвърли“ непосредствено след надписа Запис на групите от онлайн магазина в I-CASH. В този момент трябва да имате списък с всички категории от онлайн магазина и всички групи , които сте създали в I-CASH. Следва групиране : избирате редакция на първате категория от онлайн магазина (оцветена в син цвят) – отваря се попъп прозорец, в който задавате на коя група артикули от I-CASH съответства.

Редактиране на групи

След което запазвате. Двете гупи ще се обединят в една , която ще се оцвети в зелен цвят. В крайна сметка трябва да постигнете резулта от снимката долу (колона Статус).

Списък с групи

Списък с групи

Забележка : ако категорията няма родител собствената позиция в магазина (WooCommerce) ще е „0“ както е посочено на снимката.

Вариант 2: ЗАПИС НА ВСИЧКИ ГРУПИ ОТ МАГАЗИНА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА СЪЩАТА ГРУПА В ICASH

Това прехвърляне ще създаде всички категории от WooCommerce в I-Cash. Във вариант 1 можете да си създадете артикулни групи,, които могат да не съответстват по име на категориите в онлайн магазина. Вариант 2 – те се копират.

След което преминаваме към последна стъпка : прехвърляне на артикулите от Онлайн магазина в I-CASH. Трябва да навигирате до Стоки – Онлайн магазин – Артикули и да изберете бутона „Прехвърляне“ непосредствено след надписа „Запис на артикулите от магазина в I-CASH“. Това ще доведе до наливане на всички артикули oт магазина в I-CASH( име на артикула, продажна цена, артикулен номер съответстващ на каталожен номер в онлайн магазина, категория, в която е ситуиран в WooCommerce).

Първа поръчка

След като сме интегрирали двете системи трябва да инсталираме модула за бързи продажби и да го свържем с касовия апарат избран в настройките на онлайн магазина (виж снимка Настройки онлайн магазин поле Каса). Описание на процеса можете да видите в Ръководство за работа с търговски софтуер.

Вече сме готови да приемем първата поръчка.

След като клиента посети онлайн магазина и подготви продуктите в кошницата , той трябва да избере начина, по който ще заплати. В този конкретен случай клиента има възможност за заплати по банков път и с наложен платеж (виж снимка Настройки онлайн магазин). При избор, на който и да е от двата метода на плащане при финализиране на поръчката в онлайн магазина се прави връзка с касовия апарат (ако се работи с касови плащания) и се генерира УНП (уникален номер на продажбата). Ако е избран метод на плащане в брой от касовия апарат ще се принтира фискален бон (виж снимка „Данни за поръчка“). За да се принтира бележка трябва да са изпълнени всички условия изброени горе (коректно направена интеграция между двете платформи, инсталиран и стартиран модул за бързи продажби и вързан към него касов апарат). Ако в момента на поръчка от онлайн магазина едно от изброените условия не е спазено клиента няма да успее да финализира поръчката си (виж снимка „Грешка“). В този случай се изпраща информация до админа на сайта, за да се предприемат съответните действия за включване на касата онлайн (възобновяване на връзката с касовия апарат).

Данни за поръчка Не намира касов апарат
Данни за поръчка Грешка

 

Направената поръчка се визуализира в Woocommerce (виж снимка продажби в WooCommerce) и в ICASH (виж снимка продажби в ICASH). Като за всички импортирани заявки/поръчки в ICASH се съхранява следната структурирана информация (виж снимка импортери) :

 • дата и време на импорт в СУПТО;

 • източник на импорта – наименование на онлайн платформата, име / псевдоним / идентификатор на търговеца в платформата;

 • уникален номер на заявката / поръчката, присвоен в онлайн-платформата;

 • пълни данни за всяка импортирана заявка / поръчка (съгласно т. 2);

 • за всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в онлайн-платформата и генерираните за тях УНП.

поръчки на woo

поръчки на woo

поръчки в Icash

поръчки в Icash

Импортери

Импортери

Следващите два скрийншота са на едни и същи поръчки в Woocomerce и автоматичното им отразяване в таблицата с импортери в icash.

Продажби в woo

Продажби в woo

Списък с импортирани продажби

Списък с импортирани продажби

Последните две справки са видни от одиторския профил, който може да бъде достъпен от оторизирано лице на НАП, посредством данни предоставени от клиент или от фирмата производител.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация