fbpx
OSS режим и I-CASH


Имате електронен магазин? Продавате стоки или услуги на крайни клиенти в държави от Европейския съюз? То най-вероятно често използвате специалния режим за облагане с ДДС – OSS (One Stop Shop)!

В днешната статия ще проследим предимствата за осъществяване на такъв тип сделки след синхронизация на онлайн магазина с I-CASH.

1. Автоматичен избор на данъчна ставка

При продажба към краен клиент от държава в Европейския съюз, вие трябва да прилагате ставката за ДДС на тази държава. С I-CASH това е автоматично. Системата определя правилната данъчна ставка, използвайки държавата по адреса, който клиентът ви е дал за доставка.

За фирми с ДДС регистрация в други държави-членки на ЕС, автоматично се начислява данъчна ставка от 0%.

2. Изпращане на персонализирани документи на чужд език

С I-CASH може да подготвите персонализирани документи на чужд език, които да се изпращат при всяка покупка. Освен тях, разбира се, се генерират данъчни документи като електронен фискален бон от касов апарат и фактура.

3. Тримесечна справка "OSS режим"

При осъществяване на онлайн търговия в Европейския съюз чрез OSS режим е необходимо подаването на електронна тримесечна справка-декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата-членка, където сте регистрирани.

В I-CASH имате възможност да намерите справка за „OSS режим“, където ще намерите подробна информация за вашите дистанционни продажби, разпределени по държави и типове на продуктите (стоки или услуги). Тази организирана информация ще улесни вас и вашите счетоводители при попълването на тримесечната декларация и плащането на необходимия ДДС.

Справката за „OSS режим“ може да бъде открита в меню“справки“ -> „други“ -> „справка по държави OSS“. Активна е единствено при активирана функционалност за OSS режим.

4. Генериране на електронен касов бон

Многократно сме споменавали за употребата на електронния касов бон. Синхронизирайки I-CASH с касов апарат, програмиран за електронна търговия и Вашият онлайн магазин, Вие ще можете да издавате законови фискални бележки независимо къде се намира Вашият клиент- София, Париж или Милано.

Фискалното устройство в Република България има 4 данъчни групи А (0%), Б(20%), В, Г(9%). Според указания на НАП, продажбите в OSS режим следва да се отбелязват с данъчна група А с начисленото ДДС и данъчна основа. Като на електронния касов бон се отбелязва “По фактура номер” и “Дата на фактура”

5. Възможност за издаване на документи за т.нар. “Облекчен режим”

Ако извършвате продажби единствено чрез карта и пощенски паричен превод (ППП), имате възможност да издавате документи за регистрация на продажбата, отговарящи на изискванията по чл. 52о от Наредба Н-18 (познати като облекчен режим), както и да генерирате XML стандартизиран одиторски файл в края на месеца, вместо електронен касов бон.

Важно е да отбележите, че ако продавате в чужбина и там няма пощенски паричен превод, не можете да се възползвате от този режим, освен ако използвате единствено плащане с карта. Това означава, че ако имате плащане на място по всяка форма, този облекчен режим не важи за вас и трябва да регистрирате продажбите си с електронен касов бон.

6. Свържете повече от един електронни магазина

Ако и Вие сте от търговците, които за всяка различна държава, в която продавате, имате различен онлайн магазин, то I-CASH е идеалното решение, с което да централизирате склада, операциите и документите. Какви са предимствата:
Убедете се в предимствата на I-CASH! Ако все още не сте регистрирани при нас, вземете напълно безплатен месец и безплатно първоначално обучение.

Синхронизирайте Вашия онлайн магазин и следете складова наличност, извършвайте продажби в България и чужбина, следете анализи, справки и печалби! Регистрирайте се тук. За въпроси, свържете се с нас на: (+359) 2 960 7123 !

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация