fbpx
Персонализирани корпоративни карти


Корпоративни карти 1

Как да подготвим персонализирани корпоративни карти за лоялни клиенти в I-Cash ?

Като собственик или управител на фирма отношенията с клиентите са ваше основно задължение и важен фактор за положението на фирмата на пазара. За това постоянно си задавате въпроси като:

Как да привлечем нови клиенти ?

и

Как да запазим старите клиенти ?

Има много варианти за привличане на нови клиенти и всяка една фирма е подготвила по няколко стратегии, които работят в една или друга степен по – добре и дават различни резултати. Лоялните клиенти, от друга страна, са не по – маловажни от намирането на нови, защото те винаги се връщат, защото знаят какво ще получат при вас. Те са тези, които ще ви препоръчат на приятели и те са тези , които при всяко връщане търсят нови и нови неща.

Много често като собственик на фирма вие поддържате търговски отношения с други фирми и най – вече с техните служители. За тези взаимоотношения ние от Онлайн Сървисиз ООД подготвихме нова функционалност – корпоративни карти. Функционалността се основава на т.н. при нас ценови правила и позволява на база на баркод да се систематизират и персонализират карти на служители към точно определена компания.

Как точно се случва това ?

Подготвяме картите за служителите на определена компания като в тях трябва да е вграден код, който да се прочете от баркод скенер, свързан с I-Cash. След прочитане на този баркод системата ще активира точно определено ценово правило. Това ценово правило ще активира точно определени ценови диапазони, заложени в договора между вас и определената компания.

! Ако ще работите с повече от една фирма препоръчваме да ползвате точно определени и систематизирани от вас префикси към картите на всяка една фирма. Това ще доведе до изключително лесното генериране на сборна фактура в края на отчетния период
! Ако ще работите с повече от една фирма препоръчваме да ползвате точно определени и систематизирани от вас префикси към картите на всяка една фирма. Това ще доведе до изключително лесното генериране на детайлни справки за продадени стоки по карта

Баркода, за който става въпрос в статията се въвежда в ценовото правило

Плащане с карта

И се избира посредством четец през модула за бързи продажби

ценова листа

В генаратора на сборни фактури или в списъците с продажби въведете префикса на съответната фирма/компания или карта, за да зареди филтъра само продажбите с този префикс/карта.

Сборна фактура

Баркод генератори можете да откриете в интернет или да обсъдите тази информация с фирмата производител на картите.

В зависимост от скенера това правило може да се подготви и с QR код който да се прочете от смартфон.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация