fbpx
Списък с променливи


Списък с променливи

Променливи които работят в цикъл

 

Вид Информация Променлива

име на артикул

Ще се визуализира име на артикул въведено в полето „име на артикул в касовия апарат“

%Saleitem

количество на артикул

Ще се визуализира избраното за продажба количество. Например 2.000 , 1.345 и др.

%SIQt

единична цена на артикул

Ще се визуализира цената с ДДС въведена в базата данни за артикула или цена въведена в момента на продажбата

%SIPrice

тотал за артикул

Ще визуализира обща сума т.е. 2 броя артикул с единична цена 2 лева – порменливата ще изведе 4

%TSIP

ДДС

Ще принтира данъчната група на избрания артикул – А, Б, В и Г за България

%SIT

номерация

Ще се отпечата число равно на броя различни артикули, които участват в бележката. Например 03

%N

отстъпка

Ще отпечата процент на зададена отстъпка на ред. Например 10.00%

%SIDV

отстъпка сума

Ще отпечата сума на зададена отстъпка на артикул на ред. Например 0.6

%SIDSUM

баркод

Ако има зададен баркод за артикул в базата данни ще се отпечата на бележката. Например 1234567890000

%SIBarcode

артикулен номер

Ще разпечати артикулния номер на продаваната стока. Например 1234567890

%SIInvID

Забележка на артикул

Ще принтира забележка въведена към артикула

%SINote

 

Променливи, които работят извън цикъл

 

Вид Информация Променлива

име на оператора

Ще разпечати името на оператора влязъл в системата. Името ще вземе от полето „Име на оператора в касовия апарат“ от редакция на портебител допълнителни данни. Например Иван Иванов

%Operator

име на щанд

Ще разпечата името на щанда. Името ще вземе от Уеб – Насторйки – Фирма – Щандове. Например Кухня, Бар и др

%Stand

име на маса

Ако е активиран модула ще разпечати името на масата, на която се маркира. Например 12, VIP и др.

%Table

сума

Ще разпечати Тотал на операцията. Например 12.34

%Price

отстъпка

Ще разпечати отстъпка на цялата операция , ако има зададена такава

%Discount

снимка

Ще се рапечати снимка, която е добавена в основната папка и е с разширение .bmp. Тук е по специфично и зависи от принтера , който е вързан и от кaкъв дайвер се управлява.

%Pic img.bmp

коментар

Ще се разпечати коментара въведен за артикула като допълнителна информация. Например „без лук“; „с лют сос“ и др.

%SINote

сума до момента

Ще се принтира сума до момента – тотал междинен бон.

%CurPrice

Дата

Дата на операцията

%CurDate

Час

Час на операцията

%CurTime

Отстъпка сума

Ще принтира сумата на отстъпка на операцията

%DiscSum

Отстъпка процент

Ще принтира процент на отстъпка на операцията

%DiscPerc

Номер на бон

Ще разпечати пореден номер на бон

%Bon

Забележка

Ще принтира обща забележка въведена в операцията

%ONote

Име

Ще принтира име на контрагент избран в операцията

%Contr

Обект

Ще принтира обект на контрагент избран в операцията

%ContrStore

От обект

При прехвърляне ще принтира от обект

%Store

До обект

При прехвърляне ще принтира до обект

%ToStore

Номер на превозно с-во

Ще принтира номер на превозно средство

%TrEndD

Предал

Ще принтира инофрмацията въведена в полето

%PTake

Приел

Ще принтира информацията въведена в полето

%PGive

Дата на изпращане

Ще принтира избраната дата от формата

%TrStD

Дата на пристигане

Ще принтира избраната дата от формата

%TrEndD

Партиден номер

Ще принтира партиден номер

%SIPartNum

забележка: Списъкът ще бъде допълван.

%SIQt{3} – ще започне да печати от третата позиция (ще измести числата за количество в дясно подравнени от третата позиция)

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори