fbpx
За мобилна търговия и логистика


за мобилна търговия

Благодарение на нововъведения в софтуера, вече можем да предложим няколко варианта на нашите клиенти, които се занимават с мобилна(разносна) търговия и логистика.

I Сделки от централен склад

На първо място ще разгледаме фирми, чиято търговска дейност се организира в един склад и след това се организира разнос. Цялата документация и сделки се подготвят от логистичния център след проведен разговор с клиента (или кореспонденция по мейл) и след това се разпределят по превозните средства, които изпълняват само функция на доставка. Пратките се опаковат и към тях се прикрепят съответните документи. При тези фирми се ползва програмата под Windows и е свързана с фискално устройство и принтер A4. Системата позволява според желанията на клиента да се следи движението на стоките във всяко едно превозно средство и в склада:

 • ревизия на всяко едно превозно средство

 • прехвърляне на стоки от и към централен склад

 • прехвърляне на стоки от и към превозни средства

II Сделки при клиент

Минаваме към втори вид разносна търговия, при която от централен склад се прехвърля стока по транспортни средства и сделките се извършват при клиента без предварителна уговорка. В този случай се ползват мобилно фискално устройство и андроид устройство, на което е инсталирана програмата. Въпроси, на които ще може да даде отговор програмата:

 • Колко стока имам в централния склад?

 • Колко стока имам във всяко едно превозно средство?

 • Колко оборот имам от всеки един потребител(превозно сресдтво)?

 • Колко общо количество стока има във фирмата?

 • Колко общо оборот имам реализиран?

III Заявки от клиент и последвало издаване на документи

В тази група попадат фирми, чиито служители обикалят техните клиенти и подготвят заявки. Тези заявки се обработват и приключват в централния офис като се издават съответните фискални документи. В този вариант служителите ползват таблети или телефони под андроид и работят с т.н. отворени сметки. След което тези сметки се визуализират в уеб и от централния офис ги приемат, обработват и приключват от уеб на фискално устройство вързано при тях. Функционалности:

 • възможност за редакция на всяка една сделка от централния офис(цени и количества)

 • възможност за приключване на операция на избрано фискално устройство

 • работа с ценови листи

IV Заявки от клиент и хибридно издаване на фискални документи

Ситуацията е сходна с предишния вариант, но тук мобилните търговци разполагат с фискално устройство и могат да издават фактури в брой при клиента. Ако фактурата ще се плаща по банков път можем да предложим два варианта:

 • Програмиране на плащане по банков път във фискалното устройство

 • Приключване на операцията по банков път от уеб частта с издаване на документ фактура на принтер A4 формат.

Отново се ползват таблети и телефони под андроид, на които е инсталирано приложението и е свързано посредством USB кабел или Bluetooth с фискален апарат. В зависимост от изискванията на клиента системата може да предложи:

 • Дистанционно управление на всички фискални устройства

 • Дистанционно приключване, редактиране и изготвяне на сделки с генериране на съответните търговски и счетоводни документи

 

За повече информация моля разгледайте нашето пълно ръководство 

Посетете и нашия канал в YouTube

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация