fbpx
Персонализиране на документи


Персонализиране на документи

Вече е достъпна нова функционалност за потребителите на търговски софтуер I-Cash – персонализиране на документи. Какво точно имаме предвид персонализиране на документи ?

Всеки един софтуер има възможността да генерира основните търговски документи като фактура , стокова разписка и много други. В повечето случаи всички ползватели имат възможност да избират между два, три дизайна на тези документи.

Потребителите на I-Cash попадат в тази категория и имат възможност да се възползват само от един основен шаблон за документи, като могат с помощта на настройки да добавят лого и да включват и изключват различни позиции в тези документи като , поле с коментари, начин на плащане, колони с цени и отстъпки и др.

Ако това не е достатъчно, искате да сте различни и вашите клиенти да получават документи , с които да ви запомнят – тук вече може да се активира новата функционалност , която ще ви позволи да създадете свой личен дизайн.

Персонализиране на документи

Навигирайте до меню Настройки -> Основно -> Документи и изберете бутона „Добави нов документ“.

Ще се активира прозорец с текстови редактор. За клиенти , които са ползвали продуктите на Офис пакета на Майкрософт този редактор ще е много познат. Част от функциите на тези редактори се припокриват и няма да имате никакви проблеми да създадете нов документ.

Въведете име на вашия нов документ и изберете към коя операция ще го закачим. Операциите в I-Cash могат да бъдат незавършени  (отворени) и завършени (приключени).

Имате възможност да включите предефинирани хедър и футър на вашите документи. Тези две позиции се подготвят отделно и могат да бъдат достъпени от предното меню.

Документите, които се подготвят могат да бъдат обвързани с операция или с артикул. Какво означава това ? Ако е избрана операция – документа ще се визуализира в меню документи (икона в най – дясната колона в списъците  с операции).

Документ за операция

Този ви документи се ползват за създаване на дизайн на проформи , фактури , фактури с различна валута от лева и на различни езици, за складови разписки с допълнителна информация или за документи за транспорт. С подобен вид документ от всяка една отворена доставка или продажба могат да се разпечатат етикети на А4 формат с информация за всеки един артикул и неговата нова цена.

Ако е маркирано полето „Само за артикул“ този документ ще бъде достъпен от най – в дясно на всеки един ред в операцията при добавяне на артикул.

Документ за артикул

Това са документи, който се отнасят само за определен артикул като гаранционни карти или сертификати. С тези документи клиента получава възможност да подготви етикети. Тези файлове могат да се изпратят към етикетиращ принтер.

Създаване на документ

Първият ред от редактора е с функции за форматиране на текста в документа и въвеждането му в таблици.

Вторият ред са всички променливи , които можете да ползвате в документа. тези документи ще бъдат заместени с информация от базата данни. Например избора на забележка от меню операции ще визуализира на мястото на маркера <OperationComment> . След запазване и отваряне на нашия документ на мястото на тази променлива ще се визуализира коментара към операцията.

Трябва да обърнем внимание на нещо важно при ползването на променливите. Част от тях могат да се ползват навсякъде в документа и по няколко пъти и могат да се избират по отделно от менютата.

Втората част от променливите се извикват по няколко на веднъж като таблица. Това са променливите , които са включени в цикъл. Т.е. всички артикули участващи в операцията, които се извикват от „Таблица с артикули“. Тези променливи ще работят само , ако са подредени по начина, по който са извикани  и ако бъдат извадени от таблицата ще се визуализират като обикновен текст. По същия начин работи и таблицата, с променливи съдържащи информация за ДДС , данъчна основа на операцията – „Таблица с ДДС“.

Всеки един елемент от документа може да бъде стилизиран с редактора. Имате възможност да редактирате текста – да го уголемяване и намаляваме,  да го преместим в ляво или в дясно . За таблиците имате възможност да зададете параметри за цялата таблица и отделно да персоналилзирате вска една клетка от нея.

Целия документ генерира html код , който също позволява да бъде редактиран и копиран за други документи.

В зависимост от версията на програмата една и съща променлива може да визуализира различен резултат.

 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори