fbpx
Интеграция на WooCommerce с I-Cash


Интеграция на WooCommerce с I-Cash

Първа стъпка е регистрация и създаване на ваше складово стопанство. Моля попълнете регистрационната форма на сайта. Ще получите мейл със данни за достъп, които включват номер на вашето стопанство и генерирани потребители с точно определени права и пароли, плюс кратко описание на функционалностите на програмата с линкове към обучителни видеа в сайта за видеосподеляне youtube.com. Създаването на складово стопанство през регистрационната форма активира едномесечен безплатен акаунт. За да получите достъп до интеграция с онлайн магазин, моля свържете се с наш сътрудник.


Актуална версия на плъгина можете да изтеглите от този линк
Как да подготвите продуктите в онлайн магазина – можете да получите повече информация от Видове продукти
Как да подготвим интеграцията – WooCommerece и Icash
Разгледайте и видеата в YouTube
Какви варианти за работа предлага плъгина научете в тази статия


След като вече имате създадено складово стопанство и имате достъп до настройките на модул онлайн магазин трябва да инсталирате плъгин за връзка с I-Cash – моля свържете се с наш сътрудник за активация на достъп до настройки. Плъгина се инсталира по стандартния за WordPress начин с ъплоад на zip файл от компютър.

Допълнителна информация от Наредба Н-18

Приложение 33 – Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

1. Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.

4. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа): – наименование на онлайн платформата; – уеб адрес на онлайн платформата; – оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:

а) за лица, установени на територията на страната: – за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; – за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

  • на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
  • използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга – описание;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:

а) за лица, установени на територията на страната: – за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; – за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

  • поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
  • поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

  • на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
  • на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
  • хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
  • ползване на „облачна услуга“ – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

5. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.

6. Начало на работа на електронния магазин – дата.

7. Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.

8. Дата на подаване на информация в НАП.

 

ICASH v.5.02 – под номер 332 в списъка на НАП с одобрени софтуери – https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:dec2009.REGREPSOFT.summaryReport?typeSoft=&nameSoft=&verSoft=&nameAutor=&dateSubmit=&iptype=1

Важно: Това е версията, в която сме добавили интеграцията с онлайн магазини и API .

Aко имате въпроси, свържете се с колегите ни на следните координати:

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация