fbpx
В кои случаи издаването на фактура не е задължително?


Издаване на фактура 1

Не веднъж сме говорили за това колко е важно издаването на фактури и по какъв начин да изпълняваме това задължение с минимални усилия. 

Днес ще разгледаме друг аспект на издаването на фактури, а именно кога сме освободени от това задължение, според българското законодателство.

Правната уредба, на която ще се позовем се съдържа в Закона за данък върху добавена стойност, както и в материали, публикувани на официалната интернет страница на Националната Агенция за приходите. 

За доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице

Това е най-разпространената хипотеза. В случай, че вие предоставяте стока или услуга на физическо лице, издаването на фактура не е задължително. 

Разбира се, фискалният бон е задължителен атрибут, който документира сделката. Случаите, в които може да не се издава касов бон са стриктно изброени от българското законодателство и ще бъдат обект на друга наша статия. 

Издаване на фактура 2

За доставки на финансови услуги

Тук става на въпрос за онези финансови услуги, които са споменати в чл.46 в ЗДДС- отпускане на кредит, лизинг; сделки с валута, банкноти и монети; сделки с ценни книжа; сделки, свързани с платежни системи, електронни пари, дългове и вземания; сделки с дружествени дялове и акции; 

Предвид спецификата на този тип услуги е напълно логично те да бъдат освободени от задължението за издаване на фактури.

За доставки на застрахователни услуги

Подобно на финансовите услуги, така и застрахователните попадат в списъка на освободени от фактуриране. Става на въпрос за онези застрахователни и презастрахователни услуги, както и свързаните с тях, извършвани от застрахователни брокери и агенти.

Издаване на фактура 3

За доставки на услуги по електронен път от лица, неустановени в общността

Тази хипотеза е нова. Тя гласи “За доставки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или режим извън Съюза”; 

Породена е от последните законодателни промени в областта на електронната търговия и е отражение на насоките, наложени от Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 г. 

Какво означава “Режим извън Съюза”? 

Според най-новите изменения и допълнения на българското законодателство “Режим извън Съюза” може да се използва от данъчно задължено лице, което не е установено в Европейския съюз, за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти или потребители и които са с място на изпълнение в България.

За продажби на самолетни билети

При превоз на пътници със самолет, задължително се издава индивидуален или групов документ за превоз (билет). С оглед на това обстоятелство фактурите не са задължителни.

Издаване на фактура 4

При безвъзмездни доставки

В допълнителните разпоредби на ЗДДС е дефинирано какво означава безвъзмедна доставка, а именно доставка, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. 

Различните видове безвъзмездни сделки са посочени в чл.6 и чл.9 от ЗДДС. При такъв тип сделка обичайно се сключва договор за дарение или се издава протокол. Поради тази причина фактурирането не е необходимо. 

За доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци

Законът ограничава този случай само до определени хипотези, а именно когато за извършените от тях доставки:

  • се издава документ по реда на специален закон, или
  • се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
  • издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Важно е да се отбележи, че българското законодателство не налага задължение за издаване на фактури в гореизброените случаи, но няма и забрана за издаване на такава. В случай, че желаете фактура при такъв тип сделки е необходимо да окажете съдействие на другата страна за издаването.

Напомняме Ви, че във всички други хипотези издаването на фактура е задължително. I-CASH е търговски и складов софтуер, чрез който процеса по издаване на фактура е максимално улеснен. 

Опитайте и вие, като се регистрирате на https://icash.bg/bg/ и получите безплатен месечен достъп до програмата. 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори