fbpx
2.1. Продажби


В операция „Продажба“ имате възможността да извършите нова продажба, от бутона позициониран долу в дясно:

С операция “Продажба” изкарвате стока от складовата си наличност.
Ще се зареди УНП (уникален номер) – при СУПТО версия (V5)

Под получател имате възможност за избор на контрагент, който или сте въвели предварително в системата
или може да създадете с помощта на синьото плюсче в дясно.
Веднъж създаден контрагента в стопанството се запазва и може да го избирате при следваща операция.
Ако не виждате цялата информация за контрагента изберете стрелката по-долу.е

В полето информация за документ:
С документ от тип може да изберете какъв вид документ ще използвате като всеки един документ отговаря на различен тип действие на продажбата:

  • Стокова разписка:

https://icash.bg/bg/blog/manual/2-1-6-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0/?preview_id=4114&preview_nonce=22c2a8f35e&_thumbnail_id=-1&preview=true

  • Проформа фактура –

https://icash.bg/bg/blog/manual/2-1-5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0/?preview_id=3922&preview_nonce=b5b29882e4&_thumbnail_id=-1&preview=true

  • Фактура –

https://icash.bg/bg/blog/manual/2-1-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/?preview_id=3918&preview_nonce=0f76f77207&_thumbnail_id=-1&preview=true

  • Aвансова фактура –

https://icash.bg/bg/blog/manual/2-1-4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/?preview_id=3920&preview_nonce=867b94a7ba&_thumbnail_id=-1&preview=true

Важно: При пакет Pro имате допълнителна функционалност за издължаване и при избор на документ Фактура или Авансова фактура ще откриете чекер за издължаване, с който при продажба може да изберете дали желаете да бъде изписана стока от склада Ви.

  • Ако отметнете чекера и изберете издължаване ще извадите цялата стока от склада си.
  • Ако премахнете чекера за издължаване няма да излезе стока от склада Ви. При приключване на операцията в преглед най-отдолу ще се визуализира иконка на камион, с която да издължите остатъка от артикулите в продажбата.

Полето „Продажба от“ е възможност да заредите цената на артикулите в продажбата от продажна цена, последна доставна цена, средно претеглена доставна цена или цена по избор. Продажбата ще се финализира по крайна цена на артикул.

„Покажи колона с цена с ДДС“ е ако желаете при продажба да се визуализират на всеки ред от продажбата, освен цените на артикулите без ДДС и тези с ДДС.

В полето за търсене на артикул може да търсите по наименование на артикул, по баркод или по артикулен номер.
В търсачката ще се визуализират колони по които да се ориентират, както е посочено на картинката по-долу:

Артикул – Наименование
Артикулен номер
Баркод – с който сте въвели артикула, при създаването му в системата
Ед. цена без ДДС –Продажната цена с която сте създали артикула без ДДС
Ед. цена – Продажната цена с която сте създали артикула с ДДС
Количество в обекта – До момента количеството заприходено в склада
Производител/Вносител – Ако сте избрали такъв при създаването на артикула
Групи – Към коя група е причислен артикулът
Средно прет. дост. цена без ДДС – Средната цена на доставките към момента на посочения артикул


След като изберете артикулите в продажба и зададете количества и продажни цени по надолу ще забележите поле с Отстъпка върху цялата операция, която може да зададете в проценти или в сума и с това ще се сумира общото.

Методи на плащане:

В брой – Метод на плащане в брой генерира фискален бон. При различните типове документи този метод на плащане се държи по различен начин.
* Стокова разписка – При документ стокова разписка изисква цялостно плащане на документа и генерира фискален бон на цялата стойност.
* Проформа – Този документ не финализира операцията При документ проформа фактура може да запазите метода на плащане в брой, но проформата е  документ, който търпи редакции и може да го промените когато пожелаете.
* Авансова фактура – Авансовата фактура изважда стоката от склада и финализира продажбата. В нея изписвате артикулите и техните количества като в полето за попълване на остатък въвеждате само авансовата стойност, която са Ви платили и генерирате бон за тази стойност.
* Фактура – При създаване на продажба с документ фактура е необходимо да въведете цялата стойност на продажбата и с това ще Ви бъде генериран фискален бон

По банков път: Метод на плащане по банков път не генерира фискален бон. Ако работите на V5 и имате връзка с фискално устройство при зареждане на операцията ще намери УНП номер.
* Стокова разписка – При документ стокова разписка изисква цялостно плащане на документа без касово плащане.
Като при метод на плащане по банка може да попълните само частична сума от дължимата или да не изплащате нищо и в последствие да допопълните остатъка
* Проформа – Този документ не финализира операцията При документ проформа фактура може да запазите метода на плащане по банков път, но проформата е  документ, който търпи редакции и може да го промените когато пожелаете.
* Авансова фактура – Авансовата фактура изважда стоката от склада и финализира продажбата. В нея попълвате авансовата стойност и в последствие генерирате допълнителна авансова фактура или крайна фактура, които не включват издаване на фискален бон.
* Фактура – При създаване на продажба с документ фактура е необходимо да въведете цялата стойност на продажбата.

Добавяне на плащане към продажба и редактиране:

В преглед на продажбата ще откриете „Информация за продажбата“ чрез, която ще може да добавите плащане към всеки един от създадените документи към нея. Срещу всеки документ ще откриете зелено доларче, с което да добавите плащане.
Под всеки документ ще намерите възможност за редактиране на плащането по документа, което ще се отрази във всяка справка в сладовото стопанство. Опция за добавяне на плащане по документ може да откриете също в „Справки – Финанси  Вземания и задължения“

Друг метод на плащане – методите се делят на два вида плащания – едните са плащания, които не са обвързани с издаване на фискален бон и другите, които са обвързани с издаване на фискален бон.
Тези методи на плащане, които искате да Ви бъдат добавени допълнително в складовия софтуер е нужно да се свържете със support за да Ви ги активират: Пример – плащане с ваучер, карта и т.н.
Тъй като всяко едно от тези касови плащания стои под код в касовия апарат е нужно да се съветвате с Вашия сервиз под кой код е вида плащане в касата Ви за да бъде сходно настроено и в стопанството ви.

Избирате артикулите, количествата и стойността, на която ще продавате
и най-отдолу ви се изчислява общата стойност с ДДС към краен клиент.

*ДДС-то може да се коригира в начало с чекера „Покажи колона с цена
с ДДС“ с който може да се редактира.
*ВОД – избирате този чекер ако желаете да начислите 0% ДДС на артикулите в продажбата.

Бутоните:

Изчисти – Да стартирате на ново цялата операция
Разпечатай – Да финализирате продажбата и при плащане в брой да разпечатате касов бон
Запази – Да запазите продажбата като отворена операция без да я финализира с опция за редакция
Печат на документа – Появява се само при избор на проформа фактура като бутона дава възможност за разпечатване на документите в стопанството ви, както и тези които в последствие сте си създали
от Настройки – Основни – Документи

Избирате метод на плащане и приключвате операцията с бутона „разпечатай“ с който ако продажбата ви е в брой ще се генерира фискален бон.

При приключване на операцията в списък с продажби ще откриете възможност за преглед на продажбата с която ще се визуализира най-отдолу Информационно табло, за което ще може да прочетете повече тук ->

https://icash.bg/bg/blog/manual/2-1-6-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/?preview_id=3924&preview_nonce=8237b3f9fd&_thumbnail_id=-1&preview=true

 

 

 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация