fbpx
2.1.1. Списък с продажби


Продажбата се качва в списъка с продажби, където може да проследите цялата информация за нея.

Филтри за търсене:

Обект: Продажбите само извършени от конкретен обект
От дата: От коя дата да се визуализира списъка
До дата: До коя дата да се визуализира списъка
Състояние: Дали да се визуализират само Отворени WEB, Отворени POS, приключени, анулирани или
всички операции без анулираните.
Контрагент: Всички продажби извършени към конкретен контрагент.
Обект на контрагента
Каса: През кое фискално устройство са извършени продажбите

Разширено търсене:
Държава: Ако контрагентите към които са извършени продажбите са от различни държави може
да ги филтрирате по такава.
С документ от тип:  Филтрира по документ от тип стокова разписка, проформа фактура,
фактура или авансова фактура.
ДДС: Посочват се продажбите с различно ДДС от 0  или само тези с нулево ДДС
Документ №
Документ дата от: Филтрирате списък по дата на документ от
Документ дата до: Филтрирате списък по дата на документ до
Платена: Филтър за платени и неплатени операции.
Допълнителен статус: задава се от администратор през настройки – Статуси и можете по
посочените статуси да филтрирате продажбите си.
От дата на създаване: Тази дата е различна от датата на документа. Това е датата на която е генерирана
самата операция в системата.
От час на създаване
До дата на създаване
Завършил: Потребителят завършил продажбата
Предал: Посоченото лице в продажбата, което е отбелязано като предало продажбата
Приел: Посоченото лице в продажбата, което е отбелязано като приело продажбата
Операция №  Първата колона в списъка с продажбите е операция номер, по която
може да търсите конкретна продажба.
Тип на плащане: Всеки един метод на плащане настроен в стопанството ви и възможност да
филтрирате продажбите по метод на плащане.

 

Колони:
Номер: Номер на операцията
Обект: От кой обект е извършена продажбата
Каса: От коя каса (фискално устройство) е извършена продажбата
Дата: Датата която сте избрали при създаване на продажбата
Контрагент: Към кой контрагент (клиент) е извършена продажбата
ЕИК: ЕИК – то на контрагента
Обект на контрагента
Документ: Тип документ, дали е стокова разписка, проформа фактура, фактура, авансова фактура
Документ номер: Номера който сте задали при създаване на нова продажба
Документ дата: Датата на документа, която сте избрали при създаване на продажбата
Цена: Цялата стойност на продажбата
Платена сума: Сумата, която сте вложили до момента в продажбата
Предал
Приел
Потребител: Името на потребителя, извършил продажбата
Дата на създаване: Датата и часа на които е създадена операцията
Приключване на: Когато финализирате операцията
Забележка
Допълнителен статус: Настройка, която се задава от наш администратор и е тип падащо меню, от което може да изберете даден статус.
Име на маса: Ако използвате модул за работа по маси (Пакет Про) а именно да маркирате нова сметка по маси,можете да проследите от посочената колона продажбите по маси.
Документ: С тази колона проследявате дали има други прикачени документи към продажбата като Кредитно известие, Фактура, Рекламация, Авансова фактура
Плащания: метод на плащане (по банка, в брой и т.н.)
Уникален номер: Уникалния номер(УНП), който се генерира на фискалния бон при приключване на продажба
Промени: От тук имате няколко опции:
*печат на документи
*експорт на операцията в CSV
* може да прикачите файл към операцията
* Генериране на фактура – ако имате създадена стокова разписка от нея може да генерирате крайна фактура. Ако имате създадена авансова фактура може да създадете следващата авансова фактура или крайна фактура
*Рекламация  -> може да видите тук

2.1.2. Сторно, рекламация

*Преглед – С тази опция влизате в продажбата без възможност да редактирате по нея като най-отдолу
ще откриете всички документи и подробна информация за документа.

 

 

Имате също възможност да извадите разпечатка
на списъка в XLS CSV  и PDF формат.

Бутони в синята лента:

Нова продажба – Стартирате нова продажба
Импорт на продажби от POS – Ако нямате интернет на устройството, което използвате за връзка с POS модула (модула за бързи продажби) и операциите стоят в некачен вариант може да експортирате операциите като файл чрез функция дадена в POS-a и в даден момента чрез посочения бутон – Импорт на продажби от ПОС – да импортирате тези операции.
Връщане от външна продажба – Ако имате издадена продажба или фактура на програма, различна от I-Cash, но ви е необходимо да издадете Кредитно известие или да сторнирате бон тази опция ви дава тази възможност за това.
Като полетата се попълват свободно и генерирания документ зарежда информацията, въведена от вас.

Легенда:
Анулирано – Всички анулирани продажби са в червен цвят
Частично плащане: Всички частично платени продажби стоят в жълт цвят
Ръчно издължаване: на пакет Про имате функционалност за издължаване на стоката при продажба. Продажбите, които ползват частично издължаване стоят в розов цвят
Отворени операции: Всяка незавършена продажба или проформа фактура стои в син цвят, до момента на приключването, когато се оцветява в бял.
* в бяло стоят всички приключени, реални и цялостно платени продажби.

Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори