fbpx
2.1.7. Таблици с информация в изгледа на продажбата


През списъка с продажби може да забележите в дясно на продажбите лупичказа преглед на продажбата.

През посочената опция ще влезнете в преглед на продажбата, където най-отдолу ще намерите няколко информационни табла:

Информация за продажбата:
В това информационно табло ще проследите номера на продажбата, заплатената сума без ДДС и самото ДДС.
В дясно при действие ще откриете възможност за издължаване на стока (само ако работите на пакет Pro) с което ще можете да издължите стока от склада си. Възможност за рекламация на продажбата за разпечатване на принтер , преглед в PDF формат на документа и възможност да изпратите документа по мейл .

Издадени фактури:
Може да проследите всички фактури издадени по продажбата до момента. Ако имате издадена повече от една авансова фактура или пък имате издадена проформа фактура, както и крайна фактура.

В действие на фактурата ще забележите различни възможности и начини да оперирате:
Имате възможност за рекламация + Кредитно известие към авансовата или крайна фактура както и възможност за анулиране (ако продажбата е извършена по банков път, ако продажбата е в брой възможността за анулиране е невъзможна). Имате възможност за редакция на фактурата или авансовата фактура (само ако операцията е извършена по банков път) Както в информация за продажбата и тук имате възможност за разпечатване на документа, преглед в PDF формат и изпращане по мейл.

Документи:
В документи ще откриете всички създадени от Вас документи (В Настройки – Основни – Документи) които може да създавате по ваши предпочитания, какви колони да включва и информация по самия документ.
Създадените от Вас документи могат да се разпечатат на принтер, прегледат в PDF формат и изпратят по мейл.

Копие:
Копирай като нова продажба – Имате възможности да пресъздадете вече създаден документ в ситемата по следните критерии:
* с продажни цени от артикулите
* с цени от текущата операция
* с последна доставна цена
* със свободни цени

Копирай като протокол за преместване – Имате възможност количествата от продажбата и самата продажба да я изготвите като протокол за преместване на количествата към друг Обект (ако имате повече от един обект в складовото си стопанство) със следните показатели:
* с цени от текущата операция
* с последна доставна цена
* със свободни цени

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация