fbpx
2.3. Брак


Операцията брак се извършва при  негодна за употреба стока или услуга.

За бракуване на стока е необходимо да се влезне в „Операции“ – „Брак“ – „Нов брак“

Новия брак има полета за попълване, с които да отбележите обекта, от който бракувате стоката, дали ще бракувате стоката по продажна, последна доставна, средно претеглена доставна или цена по избор.

От долу се отключват полета за избор на артикули и наличността, която ще бъде бракувана.

При завършване на операцията стоката излиза от складовата наличност.

Генерира се документ „Протокол за бракуване на материалните запаси“

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация