fbpx
2.7. Команди каси


Меню Команди каси

От това меню имате възможност да достъпите всяко едно фискално устройство във фирмата. Задължителни условия за да се осъществи командата са :

 • да има наличие на интернет връзка на компютъра на който е инсталиран ПОС и е вързано фискалното устройство
 • да е стартиран модула за бързи продажби
 • да е осъществена връзка с фискалното устройство
 • в меню информация в модула за бързи продажби в полетата Статус трябва да изписва Добре

забележка : в момента командите са подготвени за фискални устройства на фирми Дейзи Тех АД и ЗИТ Интернешънал ООД.

След избор на бутона „Добави команда“ се отваря прозорец , в който :

 • трябва да изберете фискално устройство
 • трябва да изберете команда и трябва да попълните данните , който се изискват
  • справка КЛЕН – трябва да се въведат дати
  • Дневен отчет с нулиране – ще принтира Z – отчет от избрания апарат
  • Служебно въведени/изведени – въвеждате сумата с цифри . За служебно въведени в полето се въвежда +20, а за служебно изведени в полето се въвежда -20
  • Статус на ФУ – връща статуса в Hex . Можете да проверите този статус тук
  • Затваряне на фискален бон – програмата ще изпрати команда към фискалното устройство за затваряне на бон
  • Анулиране на фискален бон – програмата ще се опита да анулира бон
 • и да изберете бутона запази

Създава се ред в таблицата и поетапно се попълват колоните. За изпълнение на командите се изисква определено време. Ако мине командата в колоната „Резултат“ ще се изпише „ОК“. Ако възникне грешка в колоната „Резултат“ ще се изпише „ERROR“.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация