fbpx
3.2. Списък артикулни групи


Тук създавате артикулни групи

Като всяка артикулна група иска наименование. Останалите полета са по желание:
Щанд – ако искате да вържете нефискален принтер
Приоритет – Задавате число – На кое място в списъка да се визуализира групата.
Най-високата стойност е с най-висок приоритет.
Забележка – допълнителна информация, която желаете да попълните

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация