fbpx
3.4. Ценови правила


Ценови правила

Програмата позволява на потребителите автоматизирано да променят продажните цени в складовото стопанство като въвеждат нови различни от тези въведени в базата данни – под формата на процент отстъпка или нова фиксирана цена и справка за ценовата политика на фирмата формирана от вече подготвени ценови правила. За тази цел навигирайте до меню Стоки – Ценови правила – Ценови правила.

В секцията блог можете да откриете конкретни примери и по какъв начин нашите клиенти ползват тази функционалност на софтуера.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация