fbpx
3.4.1. Добави ново ценово правило


Добави ново ценово правило

 

За да подготвите ново ценово правило избирате бутона „Добави ново ценово правило“. Отваря се прозорец, в който трябва да попълним информацията за промяна на цените във вашия склад.

Информацията е разделена на шест отделни категории.

На първо място са основните данни за това правило. Добавете име на правилото, по което да се ориентирате след това. Напр. „десет процента отстъпка“, ако с ценовото правило ще се намаля цената на стоките с десет процента.

В следващото поле можете да добавите допълнителен пояснителен коментар.

Следваща стъпка е да упоменем от коя до коя дата ще е валидно това правило. Ако въведете бъдеща дата в полето „Начална дата“ то правилото ще се активира на посочената от Вас дата. Изберете бутона добави и избраните дати ще се появят под синьото поле.

Ако искате да конкретизитате можете да изберете и часови диапазон, в който да се активират новите цени. По същия начин трябва след като ги въведете да изберете бутона „Добави“ и те ще се появят отдолу под синьото поле.

Имате възможност да изберете и в кои дни от седмицата да се активира ценовото правило. За целта изберете синьото поле с надпис „Няма избрани“ под дни от седмицата и от чекерите изберете дните , в които искате да се активират избраните от Вас правила. Количеството избрани дни ще се визуализира в синьото поле.

Ако подготвяте повече от едно ценово правило задължително изберете опцията „Активно правило за останалите артикули“.

Следващата стъпка е свързана с промяната на цената или по – точно по какъв начин да бъде променена. Имате възможност да избирате между няколко модификатора : преизчисляване на цената на база процент (отстъпка или надценка), на база на точна сума която програмата ще добави или извади от цената на артикулите и валута при , която трябва да се въведе коефициент за валутата (за клиенти , които са въвели цени във валута различна от български лев).

В полето модификатор програмата очаква да бъде въведено число. Това число отговаря на процент, на сума или на коефициент на база на които ще се формира новата цена.

Закръглянето се осъществява след втората цифра след десетичната запетая и работи аналогично на избраната от вас позиция. Цена след прилагане на правилото 4.321 лева :

  • при избор на прецизно резултата ще е 4.32 лв и ще работи с натрупване

  • при избор на нагоре резултата ще е 4.33 лв

  • при избор на надолу резултата ще е 4.32 лв

В следващото поле „При оборот над“ по подразбиране сумата е 0.00 лева . Това поле е пряко обвързано с контрагент и се активира при направен оборот над тази сума от въведен клиент.

Всяко едно ценово правило има т.н. тежест. Задължително поле при подготвянето на ценовите правила.

  • не можете да въведете две ценови правила с еднаква тежест

  • правилото с по голяма цифра ще е приоритет

Маркера „Активно“ позволява да се деактивира и активира всяко едно ценово правило , което не задължава клиента всеки път да създава ново.

След като сме приключили с въвеждането на информацията в Основни данни можем да преминем към меню Артикули . Тук персонално можем да въведем артикули и да зададем към всеки един от тях цена. Това ще е цената на която ще се продават тези артикули като няма да се съобразяват с ценовото правило. Приемете го като един вид изключения. Как се подготвят тези артикули ? В полето „Артикулен №“ избирате артикула, в полето „Продажна цена“ въвеждате цена и избирате бутон „Добави“. Артикула ще се появи в листа от долу. Имате възможност във всеки един момент да добавяте или премахвате артикули. В полето „Търси артикул“ можете да проверите дали е в списъка и ако е в списъка каква е продажната му цена.

Следваща стъпка са групите . Тук избираме групите , които ще се включат в ценовото правило. Как става това ? От падащото меню избирате група и избирате бутон „Добави“. Групата трябва да се появи в списъка от долу. Имате възможност във всеки един момент да добавяте или премахвате групи. Ако искате ценовото правило да важи за всички групи – оставяте списъка празен.

Ако ценовото правило трябва да е обвързано към ваш клиент или грипа клиенти то те трябва да се изберат по същия начин в таб Контрагенти. Имате възможност във всеки един момент да добавяте или премахвате Контрагенти. По същият начин се възприема и празния списък тук – ценовото правило ще е активно за всички избрани контрагенти.

В менюто Обекти програмата позволява на клиента да управлява цените само в един или в избрани обекти. Ако не е избран нито един от маркерите тук ценовото правило ще важи за всички.

И в последната секция Статистика ще получите информация на кои артикули, групи, контрагенти и обекти ще се отрази активирането на ценовото правило.

Изберете бутон „Запази“ и ценовото правило ще се появи в списъка.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация