fbpx
4. Контрагенти


Списък с контрагенти

В меню „Контрагенти“ се намират всички ваши контрагенти (клиенти и доставчици). От това меню също така се създават нови контрагенти .

Има опция за улеснено търсене , могат да бъдат избрани различни филтри като: Вид контрагент( клиент или доставчик) ; Номер/ Баркод; Контрагент (име на контрагент) ; ЕИК; Мобилен телефон; Активен( да, не) ; Държава; Град;

От бутона „Добави нов контрагент“ , се добавят всички нови контрагенти. Има опция за принтиране чрез бутона “Print” , и изтегляне на списъка в различни файлови формати като – PDF, CSV, XLS; както и бутон „Покажи/Скрий колона“ с който могат да се изберат колоните, които да се показват.

След натискане на бутона „Добави нов контрагент“ , се отваря прозорец за попълване на данни за контрагента. Когато се впише ЕИК на контрагент , програмата черпи данни от търговския регистър и зарежда останалите полета в подменюто „Основни данни“.

В подменюто „Контакти „ можете да запишете допълнителни данни за съответния контрагент.

В подменюто „Забрани“ могат да се разрешат или забранят следните опции:

Забрана доставки;

Забрана продажби;

Разрешени частични плащания;

От подменюто „Банкови детайли“ могат да се въведат следните банкови данни:

Банка;

IBAN ;

SWIFT код;

От подменюто „Файлове“ може да се направи импорт на контрагенти чрез файл, като файловите формати са седните : CSV, XLS, XLSX;

От подменюто „Складове“ могат да бъдат добавени всички обекти на дадения контрагент.

В това поле излизат всички колони ,които сте посочили по-горе от опцията „Покажи/ Скрий колона“.

Номер на контрагент;

Номер/Баркод;

Контрагент – Име на контрагента;

Регистрация по ДДС- (да/не);

ЕИК;

МОЛ- Материално Отговорно Лице;

Е-поща;

Лице за контакт;

Разрешени частични плащания

Забрана доставки- (да/не);

Забрана продажби- (да/не);

Активен – (да/не);

Дата на първоначално конфигуриране;

Дата та последна промяна;

Дата на деактивиране;

Град;

Адрес;

Промени- от бутона могат да бъдат правени промени;

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация