fbpx
6.1.11. Нулиране на отрицателна партида


Нулиране на отрицателна партида

Работа с партиди се активира в пакет Про. Как да добавите партиден номер и срок на годност на определен артикул можете да разберете от ръководството Стоки – Артикули.

Важно е да се отбележи, че когато продавате артикул в системата, който е въведен като артикул с партиди и срок на годност програмата изисква да е направена предварително доставка, в която е въведена тази партида. Ако не е направена доставка или се опитваме да продадем количество по-голямо от заприходеното в склада – програмата автоматично създава т.н. отрицателни партиди. Т.е. ако направим такава продажба вече имаме несъществуваща партида от този артикул в склада.

Пример:

Имаме създаден артикул „Ортицателна партида“, на който нямаме направена доставка и сме избрали за този артикул, че ще е с партидни номера. Навигираме до меню „Продажби“ – Нова продажба.

Когато бъде избран артикула автоматично се създава негативна партида – можете да я видите на снимката. Ако има направени доставки на този артикул в падащото меню ще се появят всички партидни номера. След като приключим продажбата в този конкретен случай, количествата на артикула в склада ще са „-1“.

Забележка : Ако имаме забрана за работа с отрицателни количества програмата няма да ни позволи да продадем този артикул.

След сме приключили продажбата навигираме до Меню Справки – Стоки – Нулиране на отрицателна партида.

Тук се визуализират всички артикули с партиди , който са продадени по начина описан по – горе.

Как да нулираме тези партиди ?

Първото, което трябва да направим е да заприходим този артикул в склада и да му зададем партида. Навигирате до меню Операции – Доставки – Нова доставка. Как да подготвим доставка можете да прочетете в ръководството. В този случай ще доставим 10 броя от примерния артикул и ще въведем данните в доставката , които ни трябват.

От снимката се виждат количествата в момента в склада и колко ще станат след направената доставка. В полетата въвеждаме партидния номер и срока на годност. Приключвате доставката и отново се връщаме в списъка с отрицателни партиди и избираме артикула с отрицателна партида , която искате да редактирате.

Избирате партидата и количеството което трябва да я „занули“. В този случай избираме партида „L123” и количество „1“.

След избор на бутона запази редът с отрицателната партида изчезва от справката.

Навигираме до меню Справки – Стоки – Количества стоки по партиди и се визуализира следния резултат : Има два реда за този артикул. Единия е с отрицателната партида, който е празен, а другия е с въведената партида с сумарно количество на база на направени търговски операции.

В справка количества получаваме следния резултат : Тук е общо количество без да се взима под внимание партиди. Ако има артикул с повече от една партида тук ще получим сумарното количество на всички партиди.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация