fbpx
6.1.11. Нулиране на отрицателна партида


Нулиране на отрицателна партида

Работа с партиди се активира в пакет Про. Как да добавите партиден номер и срок на годност на определен артикул можете да разберете от ръководството Стоки – Артикули.

Важно е да се отбележи, че когато продавате артикул в системата, който е въведен като артикул с партиди и срок на годност програмата изисква да е направена предварително доставка, в която е въведена тази партида. Ако не е направена доставка или се опитваме да продадем количество по-голямо от заприходеното в склада – програмата автоматично създава т.н. отрицателни партиди. Т.е. ако направим такава продажба вече имаме несъществуваща партида от този артикул в склада.

Пример:

Имаме създаден артикул „Ортицателна партида“, на който нямаме направена доставка и сме избрали за този артикул, че ще е с партидни номера. Навигираме до меню „Продажби“ – Нова продажба.

Когато бъде избран артикула автоматично се създава негативна партида – можете да я видите на снимката. Ако има направени доставки на този артикул в падащото меню ще се появят всички партидни номера. След като приключим продажбата в този конкретен случай, количествата на артикула в склада ще са „-1“.

Забележка : Ако имаме забрана за работа с отрицателни количества програмата няма да ни позволи да продадем този артикул.

След сме приключили продажбата навигираме до Меню Справки – Стоки – Нулиране на отрицателна партида.

Тук се визуализират всички артикули с партиди , който са продадени по начина описан по – горе.

Как да нулираме тези партиди ?

Първото, което трябва да направим е да заприходим този артикул в склада и да му зададем партида. Навигирате до меню Операции – Доставки – Нова доставка. Как да подготвим доставка можете да прочетете в ръководството. В този случай ще доставим 10 броя от примерния артикул и ще въведем данните в доставката , които ни трябват.

От снимката се виждат количествата в момента в склада и колко ще станат след направената доставка. В полетата въвеждаме партидния номер и срока на годност. Приключвате доставката и отново се връщаме в списъка с отрицателни партиди и избираме артикула с отрицателна партида , която искате да редактирате.

Избирате партидата и количеството което трябва да я „занули“. В този случай избираме партида „L123” и количество „1“.

След избор на бутона запази редът с отрицателната партида изчезва от справката.

Навигираме до меню Справки – Стоки – Количества стоки по партиди и се визуализира следния резултат : Има два реда за този артикул. Единия е с отрицателната партида, който е празен, а другия е с въведената партида с сумарно количество на база на направени търговски операции.

В справка количества получаваме следния резултат : Тук е общо количество без да се взима под внимание партиди. Ако има артикул с повече от една партида тук ще получим сумарното количество на всички партиди.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори