fbpx
6.1.3. Наличност за период


Наличност за период

Справка „ Наличност за период“

Справка „Наличност за период“ е достъпна в панел „Справки“, меню „Стоки“

Справката проследява складовата наличност на даден артикул за единица време.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Времеви диапазон- от дата, до дата; обект, артикул, артикулна група, вид артикул

Възможност за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представя следните параметри:

  • Артикул
  • Артикулен номер
  • Обект
  • Начално количество- Какво количество от дадения артикул имаме в началото на този период
  • Начална стойност- На каква стойност сме доставили началното количество;
  • Дебитен оборот (количество): Сумарното доставено количество от дадения артикул за дадения период 
  • Дебитен оборот (стойност)На какво стойност сме доставили количеството за този период; 
  • Кредитен оборот (количество): Сумарното продадено количество от дадения артикул за периода
  • Кредитен оборот (стойност): Сумата от получените средства за продаденото количество от дадения артикул;
  • Кредитен оборот (отчетна стойност). Изчислява се въз основа на произведението на продаденото количество от дадения артикул и средно претеглената доставна цена без ДДС.
  • Кредитен оборот (отчетна цена). Средно претеглената доставна цена на продадените стоки до момента в склада.
  • Количество в края: Количество от дадения артикул в края на този период
  • Стойност в края: Произведението на количеството в края по последната доставна цена за този период 
  • Стойност в края (средно прет. дост. цена): Наличната стока в склада в края на периода по средно претеглената
   доставна цена за посочения период.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация