fbpx
6.1.4. Количества стоки по партиди


Количества стоки по партиди

Справка „Количества стоки по партиди”

Справка „Количества стоки по партиди“ е достъпна в панел „Справки“, меню „ Стоки“.

Справката улеснява проследяването на количествата стоки по партиди.

Достъп до улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Артикулен номер, баркод, артикул, партида, най-добър от дата/ до дата, артикулна група, последен доставчик;

Способ за премахване на визуализацията на партиди с нулево количество;

Възможност за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представени са следните параметри:

  • Артикул– наименование на артикула
  • Артикулен номер
  • Баркод
  • Обект 1, Обект 2- Наличност в посочения обект от стоката по партида
  • Общо- Сумарно количество във всички обекти от стоката по партида
  • Партида
  • Най-добър до
  • Мярка- ползвувана мерна единица
  • Последен доставчик- последен контрагент, доставил конкретната стока;

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация