fbpx
6.1.6. Движение на стоки (Подробна справка)


Движение на стоки (Подробна справка)

Справка „ Движение на стоки (Подробна справка)“

Справка „Движение на стоки (Подробна справка)“ е достъпна в панел „Справки“, меню „Стоки“

Справката представя систематично всички операции, които имат за предмет посочения артикул.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Времеви диапазон- от дата, до дата; обект; тип операция*; контрагент;

Възможност за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Движението на стоки може да бъде проследено, чрез следните параметри:

  • Артикул
  • Обект
  • Операция номер- пореден номер на извършената операция
  • Тип операция* /продажба, доставка, брак, прехвърляне, рекламация, корекция към доставка, ревизия/
  • Приключване на- падеж на извършване на операцията
  • Контрагент
  • Мярка- ползвувана мерна единица
  • Единична цена без ДДС
  • Търговска отстъпка

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация