fbpx
6.1.7. Движение на стоки(Обща справка)


Движение на стоки(Обща справка)

Движение на стоки(Обща справка)

Справка „Движение на стоки (Обща справка)“ е достъпна в панел „Справки“, меню „Стоки“

Справката представя всички движения на стоки в посочения обект, чрез количествен способ.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: обект, времеви диапазон- от дата до дата; артикул;

Възможност за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представя систематично движението на стоки, чрез следните показатели:

  • Артикул
  • Продажба- продаденото количество в дадения обект се изобразява в справката с отрицателен знак;
  • Доставени
  • Бракувани
  • Прехвърлени от обекта- прехвърленото от обекта количество се изобразява в справката с отрицателен знак;
  • Прехвърлени към обекта
  • Рекламации от клиента
  • Корекции към доставка
  • Ревизии
  • Общо в склада- наличност на продукта в дадения обект към момента на справката

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация