fbpx
6.2.1. Изразходвани съставни артикули


Изразходвани съставни артикули

Справка „Изразходвани съставни артикули“

Справка „Изразходвани съставни артикули“ е достъпна в панел „Справки“, меню „По артикули“

Справката представя информация за вече изразходвани артикули като част от съставни такива.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Обект, времеви диапазон- от дата, до дата; съставен артикул;

Възможност за избиране на основна единица- цена в документа, въз основа на която се съставят параметрите в графиката- Средно претеглена доставна цена, последна доставна цена;

Способ за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Показва следните параметри:

  • Средно претеглена доставна цена:
   • Обект номер
   • Съставен артикул- Наименование на съставния артикул, който се съдържа в рецептата на изразходван съставен артикул
   • Количество- изразходвано количество от дадения съставен артикул
   • Мярка- ползвувана мерна единица
   • Доставна цена без ДДС- Цената е формулирана средно аритметично въз основа на всички доставни цени на дадения артикул без ДДС
   • Доставна цена с ДДС- Средно претеглена доставна цена с ДДС- Цената е формулирана средно аритметично въз основа на всички доставни цени на дадения артикул с ДДС
   • Обща доставна цена без ДДС.- предоставя информация за вложените средства в изразходените продукти на базата на средно претеглената доставна цена. Изчислява се като производно на изразходеното количество от дадения продукт и средно претеглената доставна цена без ДДС
   • Обща доставна цена с ДДС- предоставя информация за вложените средства в изразходените продукти на базата на средно претеглената доставна цена. Изчислява се като производно на изразходеното количество от дадения продукт и средно претеглената доставна цена с ДДС
  • Последна доставна цена:
   • Обект номер
   • Съставен артикул- Наименование на съставния артикул, който се съдържа в рецептата на изразходван съставен артикул
   • Количество– изразходвано количество от дадения съставен артикул
   • Мярка- ползвувана мерна единица
   • Доставна цена без ДДС- последната цена, която сме заплатили за доставката на единица артикул без ДДС
   • Доставна цена с ДДС- последната цена, която сме заплатили за доставката на единица артикул с ДДС
   • Обща доставна цена без ДДС- предоставя информация за вложените средства в изразходените продукти на базата на последната доставна цена. Изчислява се като производно на изразходеното количество от дадения продукт и последната доставна цена без ДДС
   • Обща доставна цена с ДДСпредоставя информация за вложените средства в изразходените продукти на базата на последната доставна цена. Изчислява се като производно на изразходеното количество от дадения продукт и последната доставна цена с ДДС

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация