fbpx
6.2.10. Осреднени цени за период


Справка“ Осреднени цени за период“

Справка „Осреднени цени за период“ е достъпна в меню „Справки“, „По артикули“ , „Осреднени цени за период“. Тя пресмята средноаритметично цените на артикулите за период от време.

Предоставя опция за улеснено търсене с избиране на различни филтри като: Контрагент ; Артикул; Времеви диапазон – от дата до дата; Обект;

Опция за принтиране чрез бутона “Print” , изтегляне на справката в различни файлови формати като – PDF, CSV, XLS; както и бутон „Покажи/Скрий колона“ с който могат да се изберат графите, които да се показват в справката.

Могат да се проследят следните параметри:

  1. Артикулен номер
  2. Артикул
  3. Доставено количество- Количество от последната доставка.
  4. Средно претеглена доставна цена- Формулира се средноаритметична цена на база всичи предходни доставни цени за единица артикул.
  5. Обща сума на доставките- Изчислява се като доставеното количество се умножи по средно претеглената доставна цена.
  6. Продадено количество
  7. Средно претеглена продажна цена- Формулира се средноаритметична цена на база всичи предходни продажни цени за единица артикул.
  8. Обща сума на продажбите- Изчислява се като продаденото количество се умножи по средно претеглената продажна цена.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация