fbpx
6.2.2. Доставки по артикул


Доставки по артикул

Справка „Доставки по артикул“

Справка „Доставки по артикул“ е достъпна в панел „Справки“, меню „По артикули“

Представя подробна информация, относно доставките по артикул.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: обект, контрагент, времеви диапозон- от дата до дата; артикул, артикулна група, ценови диапазон- цена от, цена до; потребителско име (на латиница);

Възможност за избор на допълнителни критерии (разширено търсене): от дата до дата на създаване, от час до час на създаване; данъчна група;

Справката извежда информация, базирана на посочения тип операция по доставка- доставка, корекция към доставка

Способ за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представени са следните характеристики:

  • Тип операция- доставка/ корекция към доставка
  • Артикул
  • Артикулен номер
  • Доставчик
  • Дата на доставка
  • Количество- доставено количество в съответната мярка
  • Мярка- ползвувана мерна единица
  • Средно претеглена доставна цена без ДДС- Цената е формулирана средно аритметично въз основа на всички предходни доставни цени на дадения артикул без ДДС
  • Единична цена без ДДС- доставна цена в съответната операция за единица артикул без ДДС
  • Обща цена без ДДС. Сумата, вложена в съответната операция. Формира се като произведение на доставеното количество и единичната цена без ДДС
  • Дата на създаване- дата на извършване на операцията
  • Търговска отстъпка
  • Партида
  • Вид транспорт
  • Начин на съхранение

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация