fbpx
6.2.3. Продажби по артикули


Справка „Продажби по артикули“

Справката „Продажби по артикули“ проследява продажбите на един или повече артикула. Тя е достъпна в меню „ Справки“, „По артикули“ , „Продажби по артикули“.

Опция за улеснено търсене с избиране на различни филтри като: Обект; артикул ; контрагент; времеви диапазон от дата до дата; единична цена; артикулна група; цена от и цена до; потребителско име /на латиница/ . С опцията „Цена в документ“ може да се избере дали в справката да излиза „Средно претеглена доставна цена“ или „Последна доставна цена“. От „Тип операция“ се избира желания вид справка / Всички, Продажба, Рекламация/.

С натискане на бутона „Разширено търсене“ се отварят допълнителни полета за улеснено търсене.

Опция за принтиране чрез бутона “Print” , изтегляне на справката в различни файлови формати като – PDF, CSV, XLS; както и бутон „Покажи/Скрий колона“ с който могат да се изберат графите, които да се показват в справката.

Могат да се проследят следните параметри:

  • Тип операция
  • Артикул
  • Артикулен номер
  • Артикулна група
  • Партида
  • Клиент
  • Дата на продажба
  • Количество
  • Мярка- Използваната мерна единица.
  • Обща доставна цена без ДДС- Общата  цена на която са доставени конкретния брой артикули.
  • Единична цена без ДДС- Единична продажна цена на артикула, без ДДС.
  • Обща цена без ДДС- Обща продажна цена ,без ДДС.
  • Дата на създаване
  • Цена с ДДС- Продажна цена с ДДС за един брой от този артикул.
  • Обща цена с ДДС- Обща цена за всички продадени артикули с ДДС.
  • Последен доставчик
  • Търговска отстъпка
  • Марж в сума без ДДС-Разликата на общата цена без ДДС и общата доставна цена без ДДС.
  • Марж в сума с ДДС-Раликата на общата цена с ДДС и общата доставна цена с ДДС
  • Марж в процент- Произведение на маржа в сума и общата доставна цена, съответно с или без ДДС.
  • Процент- Изчислява се като маржа в сума с или без ДДС разделим на общата доставна цена.

Този панел показва обобщено информацията за цените на артикулите за определен период : „Обща цена с ДДС“, „Обща цена без ДДС“, „Обща доставна цена без ДДС“, „Обща доставна цена с ДДС“, „Марж в сума без ДДС“, „Марж в сума без ДДС“ , „Марж в процент“, „Общо операции“.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация