fbpx
6.2.8. Бракове по артикул


Справка „Бракове по артикул“

Чрез справката „Бракове по артикул“ може да се проследи процеса на бракуване на всички стоки или на някоя конкретна. За справка „Бракове по артикул“ е необходимо да се влезене в меню“Справки“, „По артикули“, „Бракове по артикул“.

 

Опция за улеснено търсене, могат да се изберат различни филтри като: Обект; Времеви диапазон /от дата до дата/; Артикул; Артикулна група; Цена от и цена до; Потребителско име /на латиница/;

Опция за допълнителни критерии / Разширено търсене/ :

От дата до дата на създаване, от час да час на създаване ;

Опция за принтиране на справката чрез бутона „Рrint“ ,за изтегляне на справката като „PDF“, „CSV“, „XLS“ файл , както и чрез бутона „Покажи/Скрий колона“ да изберат колоните които да се показват в справката.

Могат да се проследят следните параметри:

  • Тип операция– Вида и номера на операцията която е извършена.
  • Артикул
  • Артикулен номер
  • Баркод– Баркод на артикула.
  • Обект– Обекта в който се е извършила операцията .
  • Дата на брак
  • Количество
  • Мярка– Използвана мерна единица.
  • Средно претеглена доставна цена без ДДС– Средно аритметичната единична цена на всички доставки по този бракуван артикул до момента, без ДДС .
  • Обща доставна цена без ДДС – Общата доставна стойност на конкретното количество бракувани артикули, без ДДС.
  • Единична цена без ДДС- Единичната доставна цена на артикула без ДДС.
  • Обща цена без ДДС– Общата стойност на конкретния брой бракувани артикули ,без ДДС.
  • Име, презиме и фамилия – Показва кой е извършил операцията.
  • Търговска отстъпка

 

Тук се показват обобщено – „Обща цена с ДДС“, „Обща цена без ДДС“, „Обща доставна цена без ДДС“, „Обща доставна цена с ДДС“ и „Общо операции“ – показва общия брой на всички операции „Брак“ до момента.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация