fbpx
6.3. Други операции


Подменю „Други операции“ е достъпно в меню „Справки“.

Съдържа справки, които имат за свой предмет рекламации на извършена продажба и корекция към доставка.

Благодарение на тях може да се осведомите, относно детайлите за извършени рекламации, корекции към доставки, както и за прилежащите им продажби и доставки.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация