fbpx
6.3.2. Списък корекции към доставка


Списък корекции към доставка

Справка „Списък корекции към доставка

Справка „Списък корекции към доставка“ е достъпна в панел „Справки“, меню „Други операции“.

Представя систематизирано списък с всички корекции към доставка.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: обект, времеви диапазон- от дата, до дата; състояние- всички корекции по доставки/ приключени/ анулирани; контрагент; държава;

Възможност за избор на допълнителни критерии (разширено търсене) въз основа на разнообразни характеристики, обвързани с корекцията по доставка: ДДС, документ номер, документ дата от, документ дата до, каса, платена/ неплатена; допълнителен статус; от дата на създаване, до дата на създаване; от час на създаване, до час на създаване завършил; предал; приел; операция номер; тип плащане.

Способ за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Легендата представя обозначенията, чрез които са изобразени съответно анулираните корекции по доставка и частично платените корекции по доставка.

Графиката представя следните характеристики:

  • номер на операцията
  • Обект
  • Каса
  • Дата
  • Контрагент към когото е извършена корекцията към доставка;
  • ЕИК на посочения контрагент
  • Цена
  • Платена сума
  • Потребител, извършил корекцията към доставка
  • Състояние на операцията- функция, показваща дали операцията е приключена или анулирана
  • Промени- справката, предоставя възможност за извършване на операции, спрямо избрана корекция по доставка. Достъп до следните функции

Бърз достъп до документите, обвързани с посочената корекция към доставка; Възможност за принтиране, визуализация в pdf формат, препращане на документа по електронна поща;

   • Бърз достъп до извършване на плащане в посочена корекция към доставка;
   • Възможност за прикачване на файлове, обвързани с посочената доставка към операция;
   • Функция за анулиране на посочената корекция към доставка;
   • Бърз достъп до операцията „преглед на корекция към доставка“;

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация