fbpx
6.3.3. Продажба – Рекламация


Продажба – Рекламация

Справка „Продажба – Рекламация“

Справка „продажба- рекламация“ е достъпна в панел „Справки“, меню „Други операции“.

Справката представя систематизирана информация за рекламациите на стоки от клиенти и съответните им продажби.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: обект, контрагент, времеви диапазон- от дата до дата, потребителско име (на латиница); индивидуален номер ФУ;

Способ за принтиране и съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представя следните параметри:

  • Номерпореден номер на операцията в справката;
  • Тип операция- типът операции, които справката представя са рекламации на продажби и съответните им продажби;
  • Операция номерът на съответната операция, установен в системата;
  • Детайли за операцията- представя типа и номера на операцията. Предоставя възможност за бърз достъп до преглед на операцията, чрез хипервръзка;
  • Забележка
  • Уникален номер- уникален номер на продажба (УНП);
  • Обект
  • Дата на създаване
  • Цена без ДДС
  • ДДС- сума- данъчно облагане върху посочения артикул, спрямо цената му без ДДС и към коя данъчна група принадлежи;
  • Цена- цена с ДДС;
  • Контрангент

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация