fbpx
6.5.1. Финансови справки по артикули


Във финансови справки по артикули може да проследите приход,
разход и печалба на всеки един артикул по ден за месеца

Имате възможност да прегледате общо артикулите за деня или
за месеца по сума или брой артикули

Пример

Обща сума по приход:

Общо количество артикули печалба

Тази справка помага да проследите един артикул или цялата си артикулна база, с която разполагате в складовото си стопанство как се изчисляват:

  • Приходите (на база на всички извършени продажби до момента в складовото Ви стопанство)
  • Разходите (на база на всички извършени доставки по артикули)
  • Печалбата ( на база на доставната цена на артикула и продажната,
    общо изкараната чиста печалба от стоката). В зависимост от статута на фирмата дали е регистрирана по ДДС или не е регистрирана по ДДС системата смята по различен начин.

    • За фирми нерегистрирани по ДДС : продажна цена с ДДС – доставна без ДДС*1.2
    • За фирми регистрирани по ДДС : продажна цена с ДДС/1.2 – доставна цена без ДДС

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация