fbpx
6.5.10 Служебно въведени / изведени


В служебно въведени и изведени суми може да проследите сумите, които
въвеждате служебно в касовия апарат за деня и извеждате.

Ако на фискалното устройство няма извършени служебно въведени и изведени
суми няма да се отразят операции в посочената справка.

Имате филтър за каса, посока и сума с посочената стойност
изведена или въведена във фискалното устройство

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация