fbpx
6.5.11 Книга на продажбите


Справката генерира екслески файл с информация за:

Данни за продавач

Данни за купувач

Обща сума

Разбивка по ДДС

Книга на покупките

 

Справката се генерира по зададени начална и крайна дата

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация