fbpx
6.5.13 Парични потоци


В справката се отразяват плащания извършени по търговски операции продажба и доставка и обвързаните с тях рекламации и връщания към доставчик. По дифоут зарежда справката от първо число на месеца.

Влизат само приключени операции, като в справката се отразяват плащанията по операцията.

 • Продажба без фактура (от пос и уеб)
 • Продажба с фактура (от пос и уеб)
 • Сторно и частично сторно от пос влиза в справката
 • Сторно и частично сторно от уеб влиза в справката
 • Продажба по банков път (след отразено плащане влиза в справката)
 • Авансови плащания се отразяват в справката
 • Сторниране на авансово плащане влиза в справката
 • Доставка (след отразено плащане влиза в справката)
 • Редакция на доставка (след отразено плащане влиза в справката)
 • Връщане към доставчик (след отразено плащане влиза в справката)
 • Доставка със задна дата се отразява на деня, на който е отразено плащането

Допълнително :

Полето „Групирай по“ работи с Ctrl, ако искаме да добавим или премахнем таблица.

Служебно въведени и изведени не влизат в справката.

Справката работи с крайни цени.

В момента е достъпна само за потребител administrator.

Във всяко поле се визуализира сумата от продажби и сторно операции (респ. доставки и връщания към доставчик)

Въпроси:

Защо в брой колоната ми е с минус?

Има направена доставка с виртуална каса в брой

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация