fbpx
6.5.3. Финансови справки по обекти


Във финансови справки по обекти може да проследите приход,
разход и печалба по обекти за ден, месец или година

Имате възможност да прегледате общо обектите за деня или за месеца по сума или брой артикули

Пример

Обща сума по приход:

Общо количество продадени бройки по обект

Тази справка помага да проследите по обект:

  • Приходите (на база на всички извършени продажби до момента в складовото Ви стопанство)
  • Разходите (на база на всички извършени доставки по към обекта)
  • Печалбата ( разликата между продажната и доставната цена)

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация