fbpx
6.5.8. Вземания и задължения (Подробна справка)


Тази справка дава актуална информация за всички задължения по продажни фактури до момента в складовото Ви стопанство.
Може да търсите справки по контрагент, номер на операцията и период от време.
От тук може да добавяте плащания по издадени фактури.
Тези плащания ще се отразяват визуално във всеки един изглед на продажбата. Също така през изглед на продажбата ще може да ги коригирате в бъдеще.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация