fbpx
6.7.1.1. 15.а) Влизане/ излизане


15.а) Влизане/ излизане

Справка „Справки по потребители- Влизане/ излизане“

Справка „Справки по потребители- Влизане/ излизане“ е достъпна в панел „Справки“, меню „15. Справки НАП“, подменю „15 А) Влизане/ излизане;

Справката проследява дейността на всеки потребител, във връзка с влизане и излизане от системата.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: потребителско име (на латиница), тип, действие, времеви диапазон- от дата, до дата;

Способ за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представя следните характеристики:

  • Потребителско име (на латиница)- Потребителското име, заложено в системата, принадлежащо на оператора, който е направил действието по влизане/ излизане;
  • Име, презиме и фамилия на съответния оператор, извършил действието;
  • Код ( Парола) на оператора в касовия апарат- Всеки оператор в стопанството има код и съответна парола, чрез които има достъп до модула за бързи продажби;
  • Ранг- длъжността на посочения оператор, която е зададена в системата;
  • Действие- тип операция- влизане/ излизане;
  • Тип- характеристика, показваща къде е извършено действието- WEB- в онлайн платформата на icash.bg; POS- в модула за бързи продажби;
  • Време- показва кога е извършено действието;

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация