fbpx
6.7.1. 15. Справки по потребители


Подменю „Справки по потребители“ е достъпно в панел „Справки“, меню „Справки НАП“.

Този тип справки позволяват подробно проследяване на всички действия, обвързани с дейността на различните потребители.

Можете да проследите активността на всеки потребител в системата, какви операции е извършвал, както и всяка промяна в личните данни и правомощията му.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация