fbpx
6.7.1.3. 15.а) Промени на потребителите


15.а) Промени на потребителите

Справка „Справки по потребители- Промяна на потребителите“

Справка „Справки по потребители- промяна по потребители“ е достъпна в панел „Справки“, меню „ Справки НАП“, подменю „справки по потребители“.

Справката представя подробна информация за промяната на данни на различните потребители в стопанството.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Потребителско име (на латиница), времеви диапазон- от дата до дата;

Способ за съхранение в различни файлови форма- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони.Чрез бутона „Покажи/ скрий колона се осъществява контрол върху видимостта им.

Представени са следните параметри:

  • Потребителско име (на латиница)- актуалното към момента на извършване на действието потребителско име, принадлежащо на потребителя, предмет на операцията.
  • Име, презиме и фамилия, принадлежащо на потребителя, предмет на операцията.
  • Ранг на посочения потребител- пр. потребител (user), администратор (admin)
  • Е-поща- посочена електронна поща на зададения оператор
  • Длъжност- установена в системата длъжност на потребителя, предмет на операцията;
  • Активен- функция, показваща дали към посочения момент, потребителят предмет на операцията е активен- 1 идентифицира, че потребителят е активен, 0 идентифицира, че потребителят не е активен
  • Максимална отстъпка в проценти- стойност, която показва максималният процент отстъпка, който може да определи посоченият потребител.
  • Подпис на фактури (идентификационен шифър)
  • Номер на оператора в касовия апарат- номер, който идентифицира в касовия апарат потребителят, който е предмет на посочената операция. 
  • Код (Парола) на оператор в касовия апарат- принадлежи за идентификация на посочения потребител, предмет на операцията.
  • Код (Парола) ПОС на оператор- парола за достъп на дадения оператор в модула за бързи продажби, принадлежаща на потребителя, който е предмет на посочената операция.
  • Обекти- параметър, показващ в кой обект е активен посочения потребител, предмет на операцията
  • Действие- показва какъв тип операция е извършена във връзка с промяна на потребителя
  • Потребител извършил действието- показва кой потребител е извършил действието във връзка с промяна на потребителя;
  • Код- код (парола) на потребителя, извършил действието;
  • Роля- ранг на потребителя, извършил операцията;
  • Дата на извършване на действието;

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация