fbpx
6.7.10. 18.8 Движение на стоки за период


Навигирайте до меню Справки → Справки НАП → 18.8 Движение на стоки за период – вижте снимката.

 

 

След отваряне на страницата софтуера визуализира таблица с информация свъразна с движението на артикулите в склада. Информацията е с предварително зададен филтър и показва движението от началната дата на текущия месец. От тези филтри информацията може да се категоризира по артикулни групи, само за определен артикул, да се изведе справка по обекти и да се изключат артикулите от справката, за които няма информация за движение за избрания от филтъра период. Задължително обърнете внимание и на маркера , който изключва артикули с рецепта от справката и бутона , който трие всички въведени от клиента критерии.

Информацията в таблицата е разделена в няколко колони както са изброени в списъка долу:

 • Артикул – Име на артикул в системата
 • Артикулен номерАртикулен номер в системата
 • Баркод – Баркод на артикула въведен в системата
 • Обект – Име на обекта въведен в системата, в който са извършени търговските операции с този артикул
 • Начално количество – Количеството , което програмата намира в деня избран от филтъра
 • Начална стойност – Тотал на сумата платена по доставна цена без ддс
 • Начална стойност (средно претеглена) – Количество артикули по средно претеглена доставна цена
 • Дебитен оборот (количество) – Въведено количество през доставка за избрания период
 • Дебитен оборот (стройност) – Платена сума от последна доставка без ддс
 • Кредитен оборот (количество) – Количество продадени артикули
 • Кредитен оборот (стойност) – Обща цена без ддс от продажби по продажна цена
 • Кредитен оборот (отчетна стойност) – Обща цена без ддс от продажби по продажна цена
 • Кредитен оборот (отчетна цена) – Средно претеглена доставна цена на един брой артикул
 • Количество в краяРазлика между продадени и доставени
 • Стойност в краяпо последна доставна без ддс умножена по количетво. Ако е редактирана последната доставка и артикула е премахнат от нея това не се отразява в справката и последната цена остава 
 • Стойност в края (средно претеглена) – Количество артикули умножени по следно претеглена доставна цена

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация