fbpx
6.7.2. Списък на импортирани продажби


Списък с импортирани продажби

Това е една от таблиците, които са подготвени в софтуера по изисквания на Наредба Н-18. За да получите информация трябва да е активирано API на вашето стопанство и да е подготвена интеграция с друг софтуер. Навигирайте до меню Справки – НАП – Списък с импортирани продажби.

 

Визуализира се справката с всички продажби, които са дошли от „друг софтуер“. В тази снимка продажбите „идват“ от wooCommerce.

Първите две колони се задават при самата интеграция и се „наименуват“ от човека, който я прави. В третата колона е уникалния номер на операцията в софтуера , който се интегрира с I-Cash. Четвъртата колона е уникалния номер на продажбата , който се генерира от I-Cash. В петата колона е ID(уникален номер) на операцията в I-Cash. Следва дата на започване на операцията и час на започване на операцията.

Тази справка, трябва да се представи при една евентуална проверка от НАП от клиенти, които ползват I-CASH.

Това е Вариант 2 от предложените от НАП схеми на техния сайт. Е-търговецът използва СУПТО. Допуска се търговецът да импортира в СУПТО получаваните заявки за продажби, направени в онлайн-платформата. Прилагат се правилата за импорт в СУПТО от други източници, които не са СУПТО.

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация