fbpx
6.7.5. 18.3. Детайлни данни за продажбите


Справка 18.3.Детайлни данни за продажбите“

За справка „18.3 Детайлни данни за продажбите“ е необходимо да се влезе в меню „Справки“, „Справки НАП“, „18.3 Детайлни данни за продажбите“ . Тази справка показва подробно данните за извършените до момента продажби.

Опция за улеснено търсене, могат да се изберат различни филтри като: Обект; Артикул; Артикулна група; Контрагент; Времеви диапазон- (от дата до дата) ; ; Индивидуален номер на фискално устройство; УНП/ уникален номер на продажба /;

Опция за принтиране чрез бутона “Print” , изтегляне на справката в различни файлови формати като – PDF, CSV, XLS; както и бутон „Покажи/Скрий колона“ с който могат да се изберат колоните, които да се показват в справката.

Могат да се проследят следните параметри:

  • Уникален номер– УНП ,генерира се от фискалното устройство при продажба.
  • Системен номер– Номер на продажба.
  • Контрагент
  • Код на стоката/услугата- Артикулен номер.
  • Наименование на стоката/услугата
  • Количество
  • Единична цена без ДДС (без отстъпка)- Единичната продажна цена на артикула.
  • Отстъпка сума
  • ДДС ставка-Данъчна група Б- 20%.
  • ДДС-сума
  • Обща сума- Единична продажна цена на артикула, с ДДС.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация