fbpx
8. Настройки


Меню „Настройки“ позволява да извършите промени във вашето складово стопанство. Всички промени са систематизирани в менюта и подменюта:

  • Основни
   • Група баркодове- в случай, че в хода на вашата работа използвате повече от един баркод на съответен артикул, чрез тази настройка можете да прибавите допълнителни групи баркодове, в които да ги вписвате.
   • Производители/ вносители-възможност да въвеждате производители/ вносители, с които си партнирате във вашата работа
   • Документи- възможност да създавате нов тип документи;
   • Персонални- чрез този панел може да изберете за ваше улеснение основен метод на плащане, основен обект, основна каса; Имате предоставената възможност да изберете прозорците, които да ви се визуализират на начален екран.
  • Фирма– персонални настройки, обвързани с дейността на вашата фирма. Чрез това меню можете да:
   • Въведете банковите сметки, които използвате
   • Конфигурирате информация, относно вашите обекти
   • Да зададете типовете транспорт, чрез които се извършва логистиката на вашата стока;
   • Да посочите основните методи на съхранение, които използвате в процес на вашата работа;
  • Потребителски- чрез това меню вие можете да проследявате и да променяте данните и ролите на потребителите, които имат достъп до складовото стопанство. Оттук можете да добавите и нови потребители.
  • Импорт- Чрез операцията „Импорт“ вие можете лесно и бързо да създадете нови артикули и контрагенти, както и да промените вече съществуващи такива.
   • Импорт на артикули
   • Импорт на контрагенти
  • Абонамент- В това меню можете да проследите актуална информация, относно Вашия абонамент, както и да подадете заявка за подновяването му.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация