fbpx
8.2.1. Фирмени данни


Чрез това меню могат да се променят основните данни, обвързани с вашата фирма, както и да се добави фирмено лого. Тази функционалност не е общодостъпна- ако желаете да извършите промени във Вашите фирмени данни е неожходимо да се обърнете към support@icash.bg

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация