fbpx
8.4. Потребители


Потребители

След направена регистрация в системата и получени мейли за активация на стопанството в програмата се създават четири потребителя. Данните за вход на всеки един от тях можете да откриете в мейлите. Списък с първоначално конфигурирани:

 • manager

 • seller

 • accountant

 • auditor

За да видите списък с тези потребители и да получите достъп до тяхната редакция трябва да навигирате до меню Настройки – Потребители.

Всеки един от списъка се създава с определена цел. Manager е с най-много права и има достъп до първоначално конфигуриране на базата данни.Seller – има достъп до продажби и няма никакви други права. Accountant – има достъп до всички справки. Auditor – има достъп до цялата база данни , но не може да редактира информацията в нея, а само да разглежда – това е профилът, който се създава по изискване на Наредба Н-18.

Всеки един ползвател на програмата има достъп до това меню и има възможност да създаде неограничен брой потребители и да редактира техните права по всяко едно време и от всяко едно място.

Забележка: броя на потребителите е неограничен и тяхното създаване и редактиране не е обвързано с допълнително заплащане.

Първа стъпка е избора на бутона „Добави нов потребител“. След което започвате поетапно да попълвате всички полета.

 • Данни за потребител

  • Потребителско име (на латиница) –

  • Парола – това е парола, с която потребителя получава достъп до интернет платформата през формата за вход.

  • Потвърди парола (за интернет платформата) – потвърдете паролата въведена в горното поле

  • Име, презиме и фамилия – системата очаква минимум две имена

  • Е-поща – моля въведете валиден мейл. Системата позволява ползването на един мейл повече от един път.

  • Длъжност – от падащото меню имате възможност да избирате потребители с предефинирани роли. В зависимост от плана, който ползвате списъка е различен.

 • Допълнителни данни

  • Максимална отстъпка в проценти – дава възможност на потребителя за въвежда процент отстъпка. Моля въведете стойност 100.00 . След това в роли на потребител можете да дадете забрана за въвеждане на отстъпка. Ако тук е въведена стойност 20.00 и в роли на този потребител е зададена възможност за въвеждане на отстъпки то този потребител няма да може да да даде процент отстъпка по – голям от 20%.

  • Подпис на фактури(идентификационен код) – Можете да въведете код , който да служи(замества) като подпис при издаване на фактури от този потребител.

  • Код (парола) ПОС оператор – парола за вход в модула за бързи продажби (да не се бърка с паролата за интернет). Позволени символи от 0-9. Позиции 10.

  • Код парола на оператор в касовия апарат – Тази парола се задава тук и задължително се програмира в касовия апарат. Ако е програмирана в касовия апарат може да се промени тук. Задължително условие е тези две пароли да са идентични. Не се приема парола „1“ в I-Cash и парола „0001“ в касовия апарат. При опит за свързване на касовия апарат с модула за бързи продажби изписва грешка „Невалидна парола“.

  • Номер на оператора в касовия апарат – В касовия апарат всеки програмиран потребител има ID (идентификационен номер), който също трябва да отговаря на този въведен в I-Cash.

  • Име, презиме и фамилия на потребителя в касовия апарат – системата изисква минимум две имена. Ако това поле се остави празно на позицията на фискалния бон след „Оператор“ ще се изписва текст програмират в касовия апарат. Този текст е с приоритет.

  • Валидни адреси : ако полето се остави празно потребителя ще има възможност да влиза от всяко едно устройство. Ако има въведени адреси потребителя ще има достъп само от тези IP адреси.

  • Ранг – имате възможност да избирате между потребител с ограничени права и администратор с пълни права

  • Активен – имате възможност да деактивирате потребител. Деактивацията спира достъпа на този потребител до модула за бързи продажби и до интернет платформата.

 • Обекти

  • Достъп до обекти – списък с всички активирани обекти в това стопанство с маркер към всеки един от тях. Когато се създава нов потребител той има достъп само до първия обект. Ако не е зададен достъп до втори и последвал обект този потребител ще има възможност да влиза в модула за бързи продажби вързан само към първи обект и в интернет ще има достъп до справки и операции свързани към този обект.

 • Роли – Разгледайте детайлно описание на ролите в ръководството – тук

 • API – Генериране на ключове , за да може този потребител да ползва API. Документация можете да откриете в блог секцията или на начална страница във вашето стопанство.

Забележка : за някой от ролите и настройките са забранени или нямате достъп в зависимост от потребителя , с който сте влезли в системата.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация